Аяз Гыйл??ев


The Presentation inside:

Slide 0

Аяз Гыйл??ев (1928-2002)


Slide 1

Кыйбла булып изге ?илл?р ис?р, Д?рес иман и??р гомерг?. Уйчан к?зле романтиклар ?с?р, Таза орлык ч?чик бу ?ирг?. Гамил Афзал


Slide 2

Аяз Гыйл??ев и?атын тулы итеп к?з алдына китерг?н кеше ?йтер: автор иманын ?илл?р агымына карап алыштырып торган ?дип т?гел ик?н. Кал?менн?н ч?челеп калган таза орлыклар, алардан ?сеп чыккан шытымнар ?дип й?рг?н сукмакларны? й?з кызармаслык олы юлларга барып чыкканлыгын к?рс?т?. Фоат Галимуллин.


Slide 3

Язгы к?рваннар (повесть)


Slide 4

?анны ?шет? торган салкын коры кич килде. К?ндез алдаучан ?ылы булып торды да, т?ш авышуга, м? си?а, зират тавыннан ?злексез ?ил ис? башлады. Зират тавыннан, кояш баешыннан иск?н ?ил, гад?тт?, ?з?нлект? ышыкланып утырган безне? б?л?к?й авыл ?стен? язын-к?зен я?гыр, кышын ис? кар-буран алып кил? торган иде. Б?ген битл?рне аяусыз ч?нчеп, кием-салымнарны ?рсез йолыккалап туктаусыз коры салкын ?ил исте, суытты, к?н ямьсезл?нде.


Slide 5

Проект эшене? авторлары: Габитов Алмаз Гатина Алия Гыймадиева Дил?р? Гыйсматуллин Альмир Закиров Динар Зарипова Г?лия


×

HTML:

Ссылка: