Основи алгоритмізації та програмування


The Presentation inside:

Slide 0

Основи алгоритмізації та програмування Опрацювання табличних величин: знаходження мінімального або максимального значення серед елементів масиву, кількості елементів масиву, значення яких відповідають певній умові, заміна значень певних елементів та подібні.


Slide 1

Знаходження мінімального значення серед значень елементів масиву Розглянемо приклад. Нехай ми маємо масив, описаний як t : array[1..5] of Integer Необхідно серед його елементів знайти елемент з мінімальним значенням і присвоїти його змінній Min, значення якої потім вивести на екран. Після формування масиву змінній Min присвоюємо значення першого елементу масиву. Далі по черзі для всіх елементів, що залишилися виконуємо дії за схемою: якщо значення наступного елемента масиву менше від значення Min, то змінній Min присвоюємо значення цього елементу. Після чого виводимо значення Min на екран. (Див. мал.)


Slide 2

Знаходження мінімального значення серед значень елементів масиву Чотири вказівки програми відрізняються тільки значеннями індексів елементів масиву. Тому замінимо їх на арифметичний цикл.


Slide 3

Знаходження максимального значення серед значень елементів масиву Для знаходження максимального значення використовуємо схожий алгоритм:


Slide 4

Приклад визначення кількості елементів масиву, що задовольняють задану умову Іноді необхідно знайти кількість елементів, що задовольняють певній умові. Наприклад, в масиві описаному як t : array[1..5] of Integer знайти кількість елементів з від'ємними значеннями. Для накопичення кількості знайдених елементів введемо цілу змінну, наприклад K. Далі у циклі переглядаємо всі елементи по черзі та перевіряємо їх на від'ємність. Коли черговий елемент виявиться меншим 0, значення змінної K збільшимо на 1.


Slide 5

Приклад визначення суми елементів масиву, що задовольняють задану умову Іноді необхідно знайти суму елементів, що задовольняють певній умові. Наприклад, в масиві описаному як t : array[1..5] of Integer знайти суму елементів з від'ємними значеннями. Для накопичення суми знайдених елементів введемо цілу змінну, наприклад S. Далі у циклі переглядаємо всі елементи по черзі та перевіряємо їх на від'ємність. Коли черговий елемент виявиться меншим 0, значення змінної S збільшимо на його значення.


Slide 6

Приклад визначення добутку елементів масиву, що задовольняють задану умову Іноді необхідно знайти добуток елементів, що задовольняють певній умові. Наприклад, в масиві описаному як t : array[1..5] of Integer знайти добуток елементів з від'ємними значеннями. Для накопичення суми знайдених елементів введемо цілу змінну, наприклад P. Далі у циклі переглядаємо всі елементи по черзі та перевіряємо їх на від'ємність. Коли черговий елемент виявиться меншим 0, значення змінної P збільшимо у його значення.


Slide 7

Приклад опрацювання масиву Розглянемо приклад опрацювання масиву. Завдання: Написати програму, в якій: формується масив t : array[1..5] of Integer методом введення значень його елементам; шукається та виводиться на екран мінімальне значення серед елементів масиву; знаходиться та виводиться кількість додатних елементів масиву; знаходиться та виводиться добуток від’ємних елементів масиву.


×

HTML:

Ссылка: