Педагогічна майстерністькерівника гуртка(характеристика професійної діяльності педагога)


The Presentation inside:

Slide 0

Педагогічна майстерність керівника гуртка (характеристика професійної діяльності педагога)


Slide 1

«Педагогічна майстерність – зовсім не проста справа… Майстерність…не являється якимось особливим мистецтвом, яке вимагає таланту, але це спеціальність, якій треба вчитися» /А.С. Макаренко/


Slide 2

Зміст презентації Структура педагогічної майстерності Складові елементи педмайстерності Педагогічні здібності Педагогічна техніка Педагогічна культура Правила гарного співбесідника


Slide 3

Майстерність педагога позашкільного навчального закладу полягає в ефективному використанні сучасних методик, спрямованих на вдосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності. Результативність педагогічного процесу в позашкільних закладах прямо залежить від компетенції педагога та умілого використання різноманітних форм та методів у навчально-виховному процесі. Педагогічна майстерність - це комплекс властивостей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі (гуманістична спрямованість діяльності вихователя, його професійна компетентність, педагогічні здібності і педагогічна техніка).


Slide 4

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ КЕРІВНИКА ГУРТКА Педагогічні здібності Методична майстерність Знання Педагогічний оптимізм Педагогічна техніка Педагогічний такт Особисті якості Мовна культура


Slide 5

«Педагогічна майстерність – це високе мистецтво навчання і виховання, що постійно удосконалюється, доступне кожному педагогу, в основі якого лежать професійні знання, уміння і здібності”. /А.С. Макаренко/


Slide 6

СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ПЕДМАЙСТЕРНОСТІ Гуманістична спрямованість ідеали, цінності, інтереси Професійні знання і уміння з педагогіки предмету, методики, психології Педагогічні здібності Педагогічна техніка уміння взаємодіяти, керувати собою


Slide 7

Професійна компетентність Знання вихователя звернені, з одного боку, до виду мистецтва, яким він займається, а з другого - до вихованців, психологію яких мусить добре знати. Знання педагога - не сума засвоєних дисциплін, а особистісно забарвлена усвідомлена система, де є місце власним оцінкам, критичним поглядам. На грунті професійних знань формується педагогічна свідомість - принципи і правила, які є засадовими щодо дій і вчинків вихователя і які кожний педагог виробляє на підставі власного досвіду, але осмислити, усвідомити їх можна лише за допомогою наукових знань, що потребують систематичного поповнення.


Slide 8

«Головне в житті не саме знання, а та гармонія, яка виявляється, коли знання добре вміщені в душі, та філософія, яка визначає людину, її світогляд». /В.О.Сухомлинський/


Slide 9

Педагогічна техніка Знання, спрямованість і здібність без умінь, без володіння способами дій не є гарантією високих результатів. Педагогічна техніка - це вміння використовувати психофізичний апарат як інструмент виховного впливу, це прийоми володіння собою (своїм організмом, настроєм, мовленням, увагою й уявою) і прийоми впливу на інших (вербальними і невербальними засобами).


Slide 10

Педагогічна техніка Культура зовнішнього вигляду Постава Зачіска


Slide 11

Педагогічна техніка Культура педагогічного спілкування уміння


Slide 12

Педагогічна техніка Саморе- гуляція Уміння знімати напругу, хвилювання Уміння створювати необхідний настрій Уміння стри-му вати себе в стресових ситуаціях Уміння подолати власну нерішучість і мобілізувати себе Здібність до перевтілення, керувати своїм настроєм


Slide 13

Педагогічна техніка Культура мови Лексичне багатство Граматична правильність мови Техніка мови Виразність, образність мови


Slide 14

Педагогічні здібності Організаторські Комунікативні Емоційна стійкість Науково-пізнавальні Дидактичні Сугестивні Перцептивні


Slide 15

Педагогічні здібності Здібності до педагогічної діяльності залежать від особливостей перебігу психічних процесів, що сприяють успішній педагогічній діяльності. Генеральна здібність, що об'єднує всі провідні – це чутливість до людини, яка росте, до особистості, яка формується


Slide 16

Провідні здібності до педагогічної діяльності: - комунікативність - професійна здатність педагога, що характеризується потребою у спілкуванні, готовністю легко вступати в контакт, викликати позитивні емоції у співрозмовника; - перцептивні здібності - професійна проникливість, пильність, педагогічна інтуїція, здатність сприймати і розуміти іншу людину, - динамізм особистості - здатність активно впливати на іншого; - емоційна стабільність - здатність володіти собою, зберігати самоконтроль, здійснювати саморегуляцію за будь-якої ситуації; - оптимістичне прогнозування - прогнозування розвитку особистості з орієнтацією на позитивне в ній; - креативність - здатність до творчості, спроможність генерувати незвичні ідеї, швидко розв'язувати проблемні ситуації.


Slide 17

«Педагогічне безкультур’я й невігластво починається там, де вчитель, не розуміючи духовного світу дитини, намагається перетворити дитячу беззахисність на клітку. /В.О.Сухомлинський/


Slide 18


Slide 19

Майстерність це гармонія; це свідома поведінка; це уміння спрямовувати активність особистості на її розвиток; це передбачення і точний розрахунок; це найкраще досягнення результату


Slide 20

««Бесіду слід завжди вести так, щоб кожен із співрозмовників здобув з неї користь» /Піфагор/


Slide 21

Правила гарного співбесідника Педагог має: - бути чуйним і уважним, вимогливим і терплячим, тактовним, шукати до кожного вихованця індивідуальний підхід; - проявляти максимум поваги і довіри до вихованців; - стежити за своєю мовою, чітко формулювати власну думку, уникати штампів та іншого словесного «сміття»; - бути стриманим і стежити за тим, щоб ваші особисті неприємності не впливали на вихованців і оточуючих; - якщо ви не праві - не соромтесь визнати це чесно перед вихованцями чи колегами; якщо хочете, щоб діти ділилися з вами своїми думками, переживаннями, навчіться слухати і не намагайтесь не говорити про те, що не цікавить вашого співбесідника; - приділяти належну увагу кожному учневі.


Slide 22

Кожен, хто працює з дітьми, має свій арсенал прийомів, методів, власних таємниць і здогадок, помилок і перемог – всього того, з чого торується педагогічна стежинка у світ дитячої творчої душі.


Slide 23

Педагогічні прийоми, форми роботи це лише цеглинки великої споруди педагогічного досвіду, який будується все життя і тільки від педагога залежить, що будувати: казковий палац чи благеньку хатинку. ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! Підготував: Кизименко В.О., методист Кіровоградського ОЦДЮТ, [email protected]


×

HTML:

Ссылка: