Мікроекономічна модель підприємства Виробнича функція у короткому періоді часу. Закон спадної граничної продуктивності ресурсу. Виробнича функція з двома змінними факторами


The Presentation inside:

Slide 0

1 ТЕМА 5. ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ Мікроекономічна модель підприємства Виробнича функція у короткому періоді часу. Закон спадної граничної продуктивності ресурсу. Виробнича функція з двома змінними факторами


Slide 1

2 Мікроекономічна модель підприємства Підприємство є мікросистемою, яка перетворює фактори виробництва на товарну продукцію.


Slide 2

3 Мікроекономічна модель підприємства


Slide 3

4 Мікроекономічна модель підприємства


Slide 4

5 Виробнича функція у короткому періоді часу 5 Загальний вигляд виробничої функції Виробнича функція у короткому періоді часу


Slide 5

6 Виробнича функція у короткому періоді часу Результати виробництва при застосуванні одного змінного фактора


Slide 6

7 Виробнича функція у короткому періоді часу Рис. 3.1 Графіки сукупного, середнього і граничного продуктів


Slide 7

8 Характеристика графіку виробничої функції у короткому періоді


Slide 8

9 Виробнича функція з двома змінними факторами Виробництво продукції при різних комбінаціях виробничих факторів


Slide 9

10 Виробнича функція з двома змінними факторами Рис. 3.2 Тримірне представлення виробничої функції


Slide 10

11 Виробнича функція з двома змінними факторами Ізокванта – лінія однакового випуску продукції


Slide 11

12 Виробнича функція з двома змінними факторами MRTS - Тангенс куту нахилу ізокванти


Slide 12

13 Варіанти заміщення факторів виробництва Фіксоване заміщення Ідеальне заміщення MRTS – const


Slide 13

14 Ефект віддачі від масштабів виробництва


Slide 14

15 ТЕМА 5. ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ Дякую за увагу


×

HTML:

Ссылка: