Топырақтың микрофлорасы Топырақ микроағзалар дамуы үшін ең қолайлы орта. Органикалық заттар, минералды қосылыстар және топырақтың жеткілікті дәрежедегі.


The Presentation inside:

Slide 0


Slide 1

Топыра?ты? микрофлорасы Топыра? микроа?залар дамуы ?шін е? ?олайлы орта. Органикалы? заттар, минералды ?осылыстар ж?не топыра?ты? жеткілікті д?режедегі ыл?алды?ы микроа?заларды? к?беюіне ?олайлы жа?дайды ?алыптастырады. Микроа?залар?а бай ??делген, егістік топыра? (1 гр. топыра?та)


×

HTML:

Ссылка: