Буквени полянки


The Presentation inside:

Slide 0

Буквени полянки Упражнения за разграничаване на групи звукове и техните букви


Slide 1

a б в г д ж з е и й к л м н п р с о т у ф ц ч ш щ ь ъ ю я Помагай на пилето да открие буквите на ГЛАСНИТЕ звукове и букви, които СЪДЪРЖАТ гласен. х


Slide 2

п б ф в з с г к д т ж ш Потърси заедно с пчелата букви на ЗВУЧНИ съгласни сред двойките цветя.


Slide 3

Отронвай от облачетата съгласните, които НЕ СА беззвучни. ч ц щ х м н р й л а а и а


Slide 4

Разпределяй тичинките по цветята – проследи листенцата! Кликвай върху тях.


Slide 5

Браво! ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Силистра


×

HTML:

Ссылка: