OOOEU C?EI OA?EOOEAAUI IEEAIEO OEI?, CA??EI, O???E


The Presentation inside:

Slide 0

1 OOOEU C?EI OA?EOOEAAUI IEEAIEO OEI?, CA??EI, O???E Eaeo 11 Боловсруулсан: Иргэний эрх з?йн тэнхмийн багш, Цагдаагийн дэслэгч Г.Батжаргал


Slide 1

2 Oooeu c?ei хa?eooeaaa ayaya iu y?o c?ei oyi oyi?yy c???n?i ayi ao?oooae yoayyaya y?o a?oee aaeaooeeaaaan oy?yaeyo o??eei aeaaaeaaui a?aa oyi?yy ?i. Oooeu c?ei oa?eooeaauн oei? iu: o??eei aeaaaeaaaoae iyao oieaiioie a?a??a yiy iu oooeu c?ei oa?eooeaaui aaooeaua eey?oeeeiy. yiy oa?eooeaaa iu iya oaeaan oyy?e??eyo, i?a?? oaeaan c???eaan?i y?oeea ny?ayyo aynyi 2 oyeay?eea aaooeia Хooeu c?ei oa?eooeaaua c?ao?i y?o c?ei c???ee aa?nai oioeieaiea oy?yaeyiy


Slide 2

3 Oooeu c?ei oa?eooeaaa iu o??eei aeaaaeaaui aonaa a?aa oyi?yy aieio урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, aeaaaai oaiaao a?aa oyi?yyi??aээс iu нийгмийн зорилго, хэрэгжих цаг хугацааны хувьд ялгаатай. Oooeu c?ei oa?eooeaaa iu y?o c?ei naeaa?ui iioeiaua ?e oa?aaecai y?o c?ei aya ?o?iua oaiaaaeao, o?i???eeei i?e?? ?c??eyo ?ianyi ci?eлaua aaooeaaa. Yiyo?? ci?eeai iu o??iee чea ???ayy? eey?iy. ??ia: Caeoaai oyy?e??eyo чea ???ya C???eaan?i y?oeea i?o?i ny?ayyo ao?o oioe?eua a?eeaao ?ea ???ya


Slide 3

Oooeu c?ei oa?eooeaaua y?o c?ei naeaa?ui oa?uyaeeaa? iu eoya?eyi aiaee? aa? ?caya. ??ia: E?ayiee y?o c?ei oa?eooeaaa. Yiy oa?eooeaaa iu oioeo?eua a?eeaao oei? ?aia?oae a?a??a oioe?ia?eei c???eaan?i ya o???iaeei aieii ya o???ia?oye oieaiaanii ya o???iaeei aon oa?eeoaaiu y?oeea i?o?i ny?ayyo aaooeaua eey?oeeeiy. Y???aeei oa?eooeaaa. Yiy iu ayio oy?ya ?eeay?, ayi ao?oooaia oiioiaanii yoayyaeei y?o, y?o ??e??ia y???aeei oooeua caaniu aaaoo o??oeei oaneai oeeaay?eyo oiaoiieii? oycaaa?eaeo oiaoiinii o??eei aeaaaeaaui a?aa oyi?yy ?i. ??ia: oi?aio, aa?ea?eao, aeaaaai a?ee oeeeayo, oiai?oie aeaai oooaae y?oeyo ao?o oiai?oie ?ee a?eeeaaaa yaooeao y?oeea oanao, ya o???ia? oo?aao, oi?eo, oaacaa? aaao yeooa aaaoa?, ?ianyi aa iyiyaaye oei? ?aia?oae oy?yaeyaayiy. 4


Slide 4

Caoe?aaaiu oa?eooeaaa. Yiy iu caoe?aaaiu y?o c?ei oyi oyi?yy c???n?i ieeayia a?oeoae, ayi ao?oooae yoayyaya o?eyyeay? aaeaaa aeaaaeaaui a?aa oyi?yy ?i. ??ia: oi?aio, oyya?eei oy?yanye ?ieiiaio y?oeea oanao, oooeu aonaa? ienii i?eiai ao?o ya c?eeeea oo?aao, aa?ea?eao oeeoaye i?ii. Naoeeaui oa?eooeaaa. Naoeeaui c???ee aa?nai oioeieaiea naoeeaui oa?eooeaaua o?eyyeayo a?a??a yiy oa?eooeaaa iu o?a?ei??eei aioiia ?o?iaa? oiaoiiaanii, ca?ei naeaa?ooaui /oaaaaa, o?i?? cai, aaoeai oaiaaaeao a.i/ ?ee a?eeeaaaaa cioeoooe? aaeaaa a??yi caaa?aa? oiaoiiaanii ay? aiaeeaaaaia. 5


Slide 5

Oooeu c?ei oa?eooeaaa iu o??oeei, caoe?aaaiu, ieii ieeoeei aaeaooeeaaui ayo iyo ?o?iaa? oy?ya?eiy. I?i iya o??eeei oooeu c?ei oa?eooeaaa yic a??eei ?o?iaa? oy?ya?e? aieii. Oooaeeaae e?ayiee y?o c?ei oa?eooeaaa o??oeei aieii caoe?aaaiu ?o?iaa? oeeaay?eyaay? aaeoaa, y???aeei oa?eooeaaa iu c?ao?i o??oeei ?o?iaa? oy?ya?aya. Oooeu c?ei oa?eooeaaua oiai?oie ?iayneye a??anyi oioeieaiea iiaaooeia. 6


Slide 6

Oooeu c?ei oa?eooeaaa o?eyyeayo дараах ?iayneye байна. Oa?eooeaaa o?eyyeayo н?хцлийг y?o c?ei oyi oyi?yyнд caanai aaeх. Y?o c?ei oa?eooeaaua y?o c?ei oyi oyi?yyiee naieoаa caa? ?an?i aaeaaa. Y?o c?ei c???ee aa?nai oooae oaeo aee aienii aaeх Y?o c?ea oy?yaeynyi aeo o??ei o?a?ea?? aienii aaeх Y?o c?ei c???eeea ee???eyo, iioeio, oa?eooeaaa o?eyyeayo a?eeeaaaa iu oiai?oie ?o?iua oaa?aaх б?г??д т??нийг ia?eei oiaoii? oooeu?eao iu e?aya, aonaa noauaeo??aeei y?o aoaeea oaiaao, oaiaaaeaoaa онцгой ач холбогдолтой. Oooeu c?ei oa?eooeaaa iiaaooeao ?o?iua aaeoaai oeeoayo y?o c?ei oyi oyi?yyayy? oiaoii? ?ai?. Oooeu c?ei oa?eooeaaa iiaaooeao ?o?ai iu y?o c?ei c???eeei ieeaieei oi? a?oeui oy? oyi?yyiyyn oaeoaaaeai yic a?? aaeia. Oooaeeaae, y???aeei oa?eooeaaa, e?ayiee y?o c?ei oa?eooeaaa iu c?ao?i o??oeei ?o?iaa?, caoe?aaaiu oa?eooeaaa iu o??oeei aa caoe?aaaiu ?o?iaa?, naoeeaui aa ya o???iaeei oa?eooeaaa iu c?ao?i caoe?aaaiu ?o?iaa? oy?ya?eiy. 7


Slide 7

Oooeu c?ei oa?eooeaaа ноогдуулахдаа дараах зa??iыг баримтлана. ??нд: C?ao?i y?o c?e c???n?i cai ?eea oa?eooeaaa o?eyyeayo ca??ei. Yiy ca??им iu oooeua caaaaaa?e aie ayio oy?ya ay? aaeoa?e, oooeua caaaaaa?e aie ye oeeoaye ay? aaeoa?e aynyi aaooeaaa? oiai?oieeiaaiii. O??i?eyi y?o c?ea c???n?i iya c???eeei o?e?? oi?? oaaa oa?eooeaaa o?eyyeay? aieioa?e a?a??a iya c???eea iya e oaaa oa?eooeaaa o?eyyeayiy. Ayi ao?ooa?ea oiioio ca??ei. Yiy ca??ei iu “ayi ao?oooae iu oooeeei aaaoo o??oyy? iioeiaaio o??oye oyieea ? ayio oy?ya ?eeanyi ayi ao?oooaea oiioi? ?e aieii”  aynyi aaooeaaa? oiai?oieeiaaii. Ooaa?aa ?niu ca??ei. Yiy ca??iui aaooeaa iu ayio oy?aeei aon c???eea y???aeei oa?eooeaaa o?eyyeayoa?e aaeo, ye oeeoaye iu o?iee iy? aea?ua aooaao, aea iaoaiaeea oa??eaai ciaiioa?e aaeo, oa?eooeaaa iu c???eeei o?ia, o?ia?ia oioe?nii aaeo, ye oeeoayo aienii ao?o oa?eooeaaa o?iay?nyi oooeeea aooaai oy?yaeyoa?e aaeo, o?e?nai ayi oi? ny?ayyaayo oei?oye aie o??ieea caaaae a?eeaao cy?ya oaa?aeaaooaaa? eey?oeeeyaayiy. 8


Slide 8

Oooeu ayyaeyo ca??ei. Yiy ca??iui aaooeaa iu oa?eooeaaua c?ao?i oooeua caaaanai ayi ao?ooa o?eyyeayo, oa?eooeaaa o?eyyeayo ?ee yao iu aaeoaai oeeoayo a?eeeaaaaiu oooeu c?ei oaa?aeaaua oaiaanai aaeo, y?o c?ea c???n?i oaeo a??yi a???yi iioeiaanii aaeo, oooeu c?ei oa?eooeaaa oiaoii? aaeaaa oooeu iu ?ianyi oooeeei oaa?aeaaaa ieeonyi aaeo cy?ayy? oiai?oieeiaaii. ?eaaaa?oae oaiaao ca??ei. Yiy ca??ei iu y?o c?e c???n?i yoayyaeei c???eeei aa ooaeei aaeaeua oa?aaecai oa?eooeaaa o?eyyeayo, ye cyieyeeea c?ao?i ????? o?eyyo, ayi ao?oooiu ye cyieyeeea o??iee ay? a?eeei aeo??a, o???e naaaia iu oaeaaai oy?yaeyoeea oi?eaeio , oooeu c?ei oa?eooeaaui ci?eeai ??? a?aa caiaa? oaiaaaanai oioeieaiea oa?eooeaaaan ??e??e?o, ynaye o?ia????eyo cy?ya oaa?aeaaooaaa? oaiaaaaaia. Oooeu c?ei oa?eooeaaa y?ayeo aooaeoa?e aaeo ca??ei. O??eei oa?aaiaan y?o c?ei iya ? c???ee ioeo?ao ?na?e. Oa?eooeaaui a?aa oyi?yy oaa ?ay ienii ooo?oae aaeo, oooeu oaiaaaeao aaeaooeeaaui a?eeoiooaui iy?ayoeeei o? ?aaaa? ?ia?? o?aoeia aaeo, oooeu c?ei oa?eooeaaui a?aa oyi?yy ?? i?e??oye aaeo aynyi oaa?aeaaaa? oa ca??ei iu oaiaaaaaia. 9


Slide 9

Oooeu c?ei oa?eooeaaui o???e Oooeu c?ei oa?eooeaaua eoya?eyi o??iee y?o c?ei naeaa?ui oa?uyaeeaa? iu aiaeeia. ??ia: E?ayiee y?o c?ei oa?eooeaaa. Yiy oa?eooeaaa iu oioe?eua a?eeaao oei? ?aia?oae a?a??a oioe?ia?eei c???eaan?i ya o???iaeei aieii ya o???ia?oye oieaiaanii ya o???iaeei aon oa?eeoaaiu y?oeea i?o?i ny?ayyo aaooeaua eey?oeeeiy. E?ayiee oooeu, oiaoiii?ea e?ayiee y?o c?ei oa?eooeaaui yic a??eei oyeay?eea caanai aaeia. Oooaeeaae: oioe?eua i?o?i o?e??eyo, aic, a?eoyoayya?e ???aeea i?o?i aeae??eyo ayo iyo. I?i e?ayiee y?o c?ei oa?eooeaaaa ay?yyiee ???aeei a?eoyoayeoye oieaiia?e aieia? aonaaa ayi oi? o??ooeniu oa?eooeaaa aaaoaia. Iiiaie Oenui E?ayiee oooeua: “ Aonaui aiu ian, y???e iyia, iy? o??, aeaa? o?ia, a?ee oy?aeei iy? o?ia, ya o???ia?a ayi oi? o??ooenai yoayya oa ayi oi?ua a??yi oa?eooa? a?eeaao ???yaoye” ay?yy.  10


Slide 10

Y???aeei oa?eooeaaa. Y???aeei oa?eooeaaa iu хууль з?йн хариуцлагын нэг т?р?л м?н б?г??д ayio oy?ya ?eeanyi ayi ao?oooae iu o??oyy? oiaoiiaanii yoayyaeei y?o, y?o ??e??ia Монгол улсын Эр??гийн хуульд caaniu aaaoo o??oeei oeeoayo oiaoiieii? oycaaa?eaeo oiaoiinii o??eei aeaaaeaaui a?aa oyi?yy i?i. Y???aeei oa?eooeaaui ci?eeai iu e?ayi, ieeaieea ayio oaeaeaaaan oaiaaaeao, ayio oy?aeei oeiaan c???eaan?i y?oeea ny?ayyo, ayio oy?ya ?eeanyi yoayyaeea oyy?e??eyo, o?i?????eyo, ayio oy?ya ?eeayoyyn o?ua?eeai ny?aeeeyoya i?oeii. Y???aeei oa?eooeaга нь Монгол улсын Эр??гийн хуульд зааснаар ye, y???aeei oa?eooeaaui aonaa a?aa oyi?yyayy? илэрнэ. Y???aeei ye oeeoaye iu oooeu c?ei oa?eooeaaui oaiaeei o?ia oyeay? o??aan o??ieea c?ao?i oooeea? oiaoiiii. 11


Slide 11

Y???aeei oa?eooeaaa o?eyyeayo ?o?iua Y???aeei aaeoaai oeeoayo oooeea? oiaoii? ?ai?. Эр??гийн ял нь дараах т?р?лтэй. ??нд: Oi?aio oiai?oie aeaai oooaae y?oeyo, ?ee a?eeeaaaa yaooeao y?oeea oanao ya o???ia? oo?aao aeaaaai a?ee oeeeayo aa?ea?eao oi?eo oaacaa? aaao /оio o?ia ayio oy?ya ?eeanyi yoayyaya yiy oooeeei oonaae aiaea caanai oioeieaiea oaacaa? aaao ye iiiaaooe? aieii. 12


Slide 12

Caoe?aaaiu oa?eooeaaa. Caoe?aaaiu oa?eooeaaa iu caoe?aaaiu y?o c?ei oyi oyi?yy c???n?i ieeayia a?oeoae, ayi ao?oooae yoayyaya o?eyyeay? aaeaaa aeaaaeaaui a?aa oyi?yy ?i. ?????? oyeaye o??eei y?o a?oee aeaai oooaaeoiaan caoe?aaaiu c???ee aa?aanai yoayyaya oooeu oiaoiii?eea ?iayneyi oy?yaey? aaeaaa aeaaaeaaui oyy?eye ?c??eyo i?e??eeeei a?aa oyi?yy ?i. Cахиргааны хариуцлагыг ш??хийн болон захиргааны журмаар ногдуулах б?г??д хариуцлага нь шийтгэл хэлбэрээр илэрнэ. 13


Slide 13

Захиргааны хариуцлагын тухай Монгол улсын хуульд зааснаар захиргааны з???ee aa?aanai yoayyaya aa?aaou caoe?aaaiu oeeoaye iiaaooe? aieii. ??нд: oi?aio oonaaeeai ieainii y?o oanao /oyya?eei oy?yanye ?ieiiaio/ oooeu aonaa? ienii i?eiai, ya c?ee ao?o c???ee aa?aaoaa aoeaeanai oyya?eei oy?yanye, oiiia o?o????i?, aae?ua oo?aao aa?ea?eao Oi?aio, aa?ea?eao oeeoayeeea ?ianyi, oyya?eei oy?yanye ?ieiiaio y?o oanao oeeoayeeea ?ianyi aieii iyiyaaye, oooeu aonaa? ienii i?eiai ao?o ya c?eeeea oo?aao oeeoayeeea iyiyaaye oeeoayeeei oyeay?yy? oy?yaeyiy. 14


Slide 14

Naoeeaui oa?eooeaaa. Naoeeaui c???ee aa?nai oioeieaiea naoeeaui oa?eooeaaa o?eyyeayiy. O?a?ei??eei aieii aeaaiu naoeeaa c???n?i ao?oooae a?eeoiooaaa aaeaooeeaaui caoe?aaa, ynaye oyaayy?eea oae?aao ayya oaoiu y?o a?oee aeaai oooaaeoiooa oooeu oiaoiii?ea caanai y?o oyi?yyieeoyy o??yyia o?eyyeayo o??eei aeaaaeaaui o???e, oyeay?eea naoeeaui oa?eooeaaa ayiy. 15


Slide 15

Naoeeaui oa?eooeaaua: a/ o?a?ei??eei oooeu, oiaoiii?, o?a?ei??eei aioiia ?o?iaa? oiaoiinii oa?eooeaaa; a/ ca?ei naeaa?ooaui /o??o, i?ieo?i?, aaoeai oaiaaaeao, o?i?? cai, oaaaaa ayo cy?ya/ ?ee a?eeeaaaaa cioeoooe? aaeaaa oooeu oiaoiii?, naoeeaui a??iyy? oiaoiinii oa?eooeaaa ay? aiaee? aieii. a) Ya o???iaeei oa?eooeaaa. O?a?ei??eei y?o c?ei oa?eeoaaiu noauaeo aieio a?eeoiooaaan (aeaeei o??iyyi ?iyeya?) ???naeei oooeu aon ?eeaye (yn ?eeayo?e)-yy? a?ee ieaia? ao?o ?eeaay? aeaai aaca?, aaeaooeeaaa, a? aooei iya?ea o??ooenai ya o???iaeei oioe?eua oooeua caanai ?iayneye ?o?iaa? i?o?i o?e?o oooeu c?ei ???ya ao?o oaa?aeaaa, oycaaa?eaeoui a?aa oyi?yya ya o???iaeei oa?eooeaaa ayiy.  Ya o???iaeei oa?eooeaaua o??ooenai oioe?eua i?o?i o?e??e? aaeaaa oyi?yya iu oa?aaecai: ya o???iaeei a??yi oa?eooeaaa; ya o???iaeei oycaaa?eaaaiae oa?eooeaaa; ya o???iaeei ?na?i iyiyaa??enyi oa?eooeaaa ay? aiaeeia. 16


Slide 16

АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА 17


×

HTML:

Ссылка: