Введення формул до ЕТ


The Presentation inside:

Slide 0

Електронні таблиці EXCEL Введення формул до ЕТ


Slide 1

Формули призначені для виконання дій над вмістом клітинок (над даними) згідно з умовою конкретної задачі. Використання формул і функцій Приклади стандартних категорій функцій : Математичні – sin, cos, exp, ln, abs, sqrt тощо. Статистичні – СРЗНАЧ, МИН, МАКС, СУММ тощо; Логічні – И, ИЛИ, ЕСЛИ; Функція – це готова до використання формула, призначена для спрощення обчислень складних математичних виразів


Slide 2

Правила запису формул формула починається зі знака рівняння; у формулі не повинні бути присутні пробіли, за винятком тих, що містяться в текстах; якщо у формулах використовуються тексти, то вони беруться в лапки; У формулу можуть входити такі елементи: оператори, посилання на комірки, значення, функції і імена. Приклад


Slide 3

Запис формул та функцій Формули вводяться або в самій клітинці або в рядку формул Функції можна вводити вручну в клітинку чи рядок формул або використовуючи майстра функцій


Slide 4

Типи операторів, що використовуються в Excel Арифметичні + додавання – віднімання * множення / ділення ^ піднесення до степеня Порівняння = рівно > більше >= більше чи рівно < менше <= менше чи рівно Логічні AND логічне І OR логічне АБО NO логічне НЕ Адресні : діапазон Текстові & об’єднання текстових рядків


Slide 5

Основні повідомлення про помилки при введені формул


×

HTML:

Ссылка: