З вершин і низин


The Presentation inside:

Slide 0

З вершин і низин Роботу виконала учениця 10-ГМ класу Галабурда Анастасія


Slide 1

З вершин і низин «З вершин і низин» — збірка творів Івана Франка. Є зразком громадянської лірики. Вперше збірку видано 1887 року, друге, перероблене й доповнене видання — 1893 року.


Slide 2

Ідея збірки Ідеєю збірки є голос гніву, болю, заклик до боротьби за народ, за щасливе майбутнє. Іван Франко вірив в ідеї боротьби і закликав до цієї боротьби


Slide 3

Зміст збірки «Укладаючи матеріал для сеї книжки, — писав І.Франко у „Передньому слові“, — я покинув думку про хронологічний порядок, зовсім не пригожий в книжці так різномастого змісту, котрій, проте, хотілось мені придати яку-таку артистичну суцільність».


Slide 4

Збірка складається з семи великих розділів. У перших трьох розділах — «De profundis», «Профілі і маски» та «Сонети» — зібрано ліричні твори, в чотирьох останніх — «Галицькі образки», «Із жидівських мелодій», «Панські жарти» та «Легенди» — твори епічні.


Slide 5

«De profundis» Цикл поезій «Веснянки» Осінні думи Скорбні пісні Нічні думи Думи пролетарія Excelsior!


Slide 6

«Профілі і маски» Поет Україна Картка любові Знайомим і незнайомим Оси


Slide 7

«Сонети» Вольні сонети Тюремні сонети


Slide 8

«Галицькі образки» В шинку Максим Цюник Галаган Гадки на межі


Slide 9

«Із жидівських мелодій» Самбатіон Пір'я Асиміляторам Заповіт Якова


Slide 10

«Легенди» Смерть Каїна П'яниця Цар і аскет Індійська легенда.


Slide 11

«Панські жарти»


Slide 12

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


×

HTML:

Ссылка: