Тема: «Закон Ома»


The Presentation inside:

Slide 0

Тема: «Закон Ома» Усович М. В. Вчитель вищої категорії


Slide 1

Мета даного тесту — перевірити, чи вміє учень: характеризувати природу електричного струму, - пояснювати фізичний зміст сили струму, напруги й опору; - читати показання амперметра і вольтметра; - застосовувати закон Ома,   - читати графіки залежності сили струму від напруги; - знаходити опір кіл з послідовним і паралельним з’єднанням провідників (на високому рівні — знаходити силу струму і напругу на ділянках кола з комбінованим з’єднанням провідників);


Slide 2

В електричному колі обидва ключі розімкнуті. Виберіть правильне твердження. 1 Якщо замкнути один із двох ключів, лампочка загориться. Якщо замкнути обидва ключі, електричний струм у лампочці буде йти від точки A до точки B. Якщо коло розімкнуте, у ньому відбувається спрямований рух заряджених часток. Щоб лампочка загорілася, необхідно замкнути обидва ключі.


Slide 3

2 В електричному колі обидва ключі розімкнуті. Виберіть правильне твердження. Якщо замкнути ключ К1, дзвоник задзвенить. Якщо лампочка перегорить, ввімкнути дзвоник не вдасться Якщо замкнути обидва ключі, лампочка загориться Коли ключ К2 замкнутий, струм іде через дзвоник від точки A до точки B


Slide 4

Два резистори з’єднані послідовно. Опір першого резистора дорівнює 10 Ом, а опір другого резистора 20 Ом. Виберіть правильне твердження. Сила струму в першому резисторі більша, ніж у другому. Напруга на обох резисторах однакова. Загальний опір резисторів менше 20 Ом. Сила струму в обох резисторах однакова. 3


Slide 5

Два резистори включені в коло паралельно. Опір першого резистора дорівнює 20 Ом, а опір другого резистора 40 Ом. Виберіть правильне твердження 4 Сила струму в першому резисторі більша, ніж у другому Загальний опір резисторів більше 20 Ом Напруга на першому резисторі більша, ніж на другому Загальний опір резисторів більше 40 Ом


Slide 6

До мідного проводу приклали деяку постійну напругу. Виберіть правильне твердження. Якщо напругу збільшити в 2 рази, сила струму також збільшиться в 2 рази. Якщо напругу збільшити, опір проводу зменшиться. Якщо замінити мідний провід сталевим такої ж довжини і такого ж діаметра, опір кола зменшиться. Якщо провід укоротити, його опір збільшиться. 5


Slide 7

У показаному на рисунку колі амперметр показує 0,5 А, а вольтметр показує 3 В. Укажіть усі правильні твердження. Сила струму в першому резисторі дорівнює 0,25 А. Сила струму в другому резисторі менша, ніж у першому. Загальна напруга в колі менше 3 В. Електричний опір першого резистора дорівнює 6 Ом 6


Slide 8

На рисунку показана шкала амперметра, за допомогою якого вимірюють силу струму в лампі. Укажіть правильні твердження Ціна поділки шкали дорівнює 0,05 А. Амперметр показує силу струму 0,8 А Амперметр має бути підключений до лампи паралельно Через лампу за 1 с проходить електричний заряд, менший 0,5  Кл 7


Slide 9

До показаної на рисунку ділянки кола прикладена напруга 36 В. Укажіть правильні твердження. Загальний опір резисторів R2 і R3 дорівнює 9 Ом Сила струму в резисторі R1  дорівнює 4 А Загальний опір показаної на рисунку ділянки кола дорівнює 6 Ом Напруга в резисторі R1  дорівнює 16 В 8


Slide 10

На рисунку наведені графіки залежності сили струму від напруги для двох провідників. Укажіть правильні твердження. 9 Опір провідника  II менше 8 Ом Опір провідника  I більше 6 Ом Опір провідника I більший, ніж опір провідника II Опір провідника I менший, ніж опір провідника II


Slide 11

10 У ділянці кола амперметр показує 1,5 А, а вольтметр показує 6 В. Укажіть правильне твердження Сила струму в другому резисторі дорівнює 1,5 А. Загальна сила струму в першому і другому резисторах дорівнює 0,75 А. Напруга на обох резисторах однакова. Загальний електричний опір ділянки кола дорівнює 9 Ом.


Slide 12

До показаної на рисунку ділянки кола прикладена напруга 30 В. Усі чотири резистори однакові. Укажіть правильне твердження 11 Напруга на резисторі 1 дорівнює 18 В Напруга на резисторі 2 дорівнює 6 В Напруга на резисторі 3 дорівнює 12 В Сила струму в резисторі 1 у два рази більша, ніж у резисторі 4


×

HTML:

Ссылка: