ТРИКУТНИКИВиконав:учень Михайлівського НВКЮркевич Дмитро


The Presentation inside:

Slide 0

ТРИКУТНИКИ Виконав: учень Михайлівського НВК Юркевич Дмитро


Slide 1

поняття трикутника А,В,С- вершини трикутника АВ,ВС,АС- сторони трикутника АВ+ВС+АС=Р, де Р – периметр трикутника А С В


Slide 2

А А1 В1 В С С1 Рис 1 Два трикутника називаються рівними якщо їх можна поєднати накладанням.


Slide 3

Медіана Відрізок, що сполучає вершину трикутника з серединою протилежної сторони, називається медіаною трикутника. АМ-медіана трикутника АВС. A M B C


Slide 4

Будь який трикутник має три медіани. АМ1, АМ2, АМ3-медіани трикутника АВС. A B C М 2 М М 1 3


Slide 5

Бісектриса Відрізок бісектриси кута трикутника, що з'єднує вершину трикутника з точкою протилежної сторони,   називається бісектрисою кута трикутника. АА1-бісектриса трикутника АВС. A B C A 1


Slide 6

. Будь який трикутник має три бісектриси.      CC1, DD1 і EE1-бісектриси трикутника CDE D E C C E D 1 1 1


Slide 7

Перпендикуляр, проведений з вершини трикутника      до прямої, називається висотою трикутника.   АН-висота трикутника АВС H A B C Висота


Slide 8

Будь - який трикутник має три висоти A B C H H H A B C 3 2 1 H 3 2 H H 1 .На малюнках відрізки AH1, BH2, CH3 - висоти трикутника ABC.


Slide 9

Класифікація трикутників тупокутний гострокутний прямокутний за сторонами за кутами


Slide 10

Рiзносторонній Трикутник називається різностороннім, якщо він має різні сторони і кути. A B C A? B ? C AB=BC=CA


Slide 11

Рiвнобедрений Трикутник називається рівнобедреним, якщо дві його сторони рівні. Рівні сторони називаються бічними сторонами, а третя сторона – основою рівнобедреного трикутника. Основа Бічна сторона Бічна сторона


Slide 12

Теорема У рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. 1 2 3 4 A C D B


Slide 13

Рiвностороннiй A B C Трикутник, усі сторони якого рівні, називається рівностороннім або правильним AB=BC=CA A? B ? C


Slide 14

Перша ознака рівності трикутників ТЕОРЕМА Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника відповідно дорівнюють двом сторонам і куту між ними іншого трикутника, то такі трикутники рівні.


Slide 15

Друга ознака рівності трикутників ТЕОРЕМА Якщо сторона і два прилеглих до неї кута одного трикутника відповідно рівні стороні і двом прилеглим до неї кутам іншого трикутника, то такі трикутники рівні


Slide 16

Третя ознака рівності трикутників ТЕОРЕМА Якщо три сторони одного трикутника відповідно рівні трьом сторонам іншого трикутника, то такі трикутники рівні.


×

HTML:

Ссылка: