Новоселицький професійний аграрний ліцей


The Presentation inside:

Slide 0

Новоселицький професійний аграрний ліцей Луцюк Валерій Іванович, викладач спеціальних дисциплін, ”спеціаліст вищої категорії, “викладач – методист” Із досвіду роботи


Slide 1

Творча робота на тему: Впровадження інновацій при вивченні предмета “Агротехнологія”


Slide 2

Обґрунтування ідеї Впровадженння ДСПТО Оновлення комплексно – методичного забезпечення відповідно до вимог державних стандартів(розробка підручників, посібників, методичних матеріалів нового покоління, у тому числі – електронних). Удосконалення методики викладання, оцінювання навчальних досягнень учнів, впровадження у навчальний процес новітніх технологій навчання. Інформатизація навчального процесу. Формування конкурентноспроможного кваліфікованого робітника, креативну особистість, яка усвідомлює необхідність підготовки до життя і праці в ХХІ ст.


Slide 3

Основні ідеї роботи Підручникотворення, розроблення методичних посібників, електронних посібників та мультимедійних засобів. Використання інформаційно – комукаційних технологій на уроках агротехнології Впровадження технології інтерактивного навчання


Slide 4

Творчі доробки На рівні республіки з грифом МОНУ 1. Навчальний посібник для учнів « Організація і технологія механізованих робіт в сільськогосподарському виробництві», К. «ЛТД», 2008. 2. Підручник «Агротехнологія», 2012р. На регіональному рівні: Методичні посібники: 1.Інтерактивні методи навчання на уроках з предмету « Організація і технологія механізованих робіт в сільськогосподарському виробництві»,2007р. 2 Інноваційний проект на тему: „ Підручник зі спеціальної технології "Агротехнологія” ,2011р. На рівні ліцею: 1. Тестові завдання для перевірки знань учнів. Предмет “Агротехнологія” 2. “Нестандартні уроки для тематичного оцінювання знань учнів”


Slide 5

Інформаційні технології навчання Використання ІКТ в позакласній роботі Основні напрямки роботи Апробація електронних засобів навчання Робота з тестовими програмними засобами навчання Розробка електронного супроводу навчальних занять


Slide 6

Урок з використанням ІКТ Такому уроку властиве таке: Принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних особливостей учня; Керованість: у будь-який момент можлива корекція педагогом процесу навчання; Інтерактивність і діалоговий характер навчання; - ІКТ мають здатність "відгукуватися" на дії учня і педагога; "вступати" з ними в діалог, що і становить головну особливість методик комп'ютерного навчання. Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи; Підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп'ютером; Необмежене навчання: зміст, його інтерпретації і додаток скільки завгодно великі. Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах: як при підготовці уроку, так і в процесі навчання: При поясненні (введення) нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.


Slide 7

Інформаційно-комунікаційні технології на уроці агротехнології Застосовуються під час Вивчення нового матеріалу; Проектування плану уроку Захист навчальних презентацій Закріплення знань умінь та навичок


Slide 8

Типи презентацій Презентація – це послідовність слайдів, на яких можуть бути тестові і візуальні матеріали, крім того показ слайдів можна супроводжувати звуковими ефектами Презентація “Плакат” (таблиці, схеми, фотографії) Інформаційний ролік (самостійне опрацювання) Презентація проекту


Slide 9

Систематичне використання ІКТ на уроці, зокрема систем презентацій, сприяє наступному: підвищенню якісного рівня використання наочності на уроці; зростанню продуктивності уроку; реалізації міжпредметних зв’язків; логічному викладу навчального матеріалу, що значно підвищує рівень знань учнів; покращенню взаємин "учень-викладач“; зміні ставлення учнів до комп’ютера: вони починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь-якій галузі людської діяльності.


Slide 10

Технологія інтерактивного навчання


Slide 11

Вважаю,що… Інтерактивне навчання має переваги: Формуються навички толерантного спілкування, вміння аргументувати свою точку зору, знаходити альтернативне рішення проблеми Учні вчаться працювати у команді У роботі задіяні всі учні групи Формується доброзичливе ставлення до опонента Кожен учень має можливість пропонувати свою думку Створюється “ситуація успіху”; За короткий час опановується багато нового матеріалу; Активність учнів


Slide 12

Порівняння навчальних досягнень учнів з професії “Тракторист – машиніст с/г виробництва” З використання ІКТ З використанням ІКТ та технологій інтерактивного навчання Без використання ІКТ


Slide 13

Висновки Інтерактивні технології та ІКТ   підвищують зацікавленість учнів до предмета, розвивають творчість, навчають працювати з різними джерелами знань, у якійсь мірі знімають перенавантаження учнів домашніми завданнями, розширюють кругозір, сприяють самореалізації особистості учня і є важливою рушійною силою загального прогресу. Сучасні освітні технології сприяють розвитку творчих здібностей учнів, активізують розумову діяльність учнів, розвивають логіку та критичність мислення, мовленнєві вміння та навички, допомагають проявити особисте „Я”.        


Slide 14

Впроваджуючи Державні стандарти в підготовці кваліфікованих робітників різних професій, створюючи комплексно – методичне забезпечення навчально – виробничого процесу, вивчаючи і впроваджуючи передовий педагогічний та виробничий досвід, удосконалюючи методику викладання, організовуючи роботу таким чином, де б проявлялася висока пізнавальна активність учнів, утверджувалася активна життєва позицію через вміння довести свою думку, виховується інтелектуально розвинена особистість – громадянин – патріот України, який матиме європейський рівень якості знань. Бо від якості глибини та обсягу знань, якими оволодіває майбутній спеціаліст сьогодні, значною мірою залежить прогрес нашого суспільства завтра. 


Slide 15

Дякую за увагу! “Є десятеро людей, які впевнені, що цього бути не може. І, напевно, знають це. Потім приходить один, хто цього не знає… от він і робить відкриття ” Ейнштейн Моє відкриття – це реалізація свого творчого потенціалу та успіхи учнів.


×

HTML:

Ссылка: