Зорі


The Presentation inside:

Slide 0

Зорі Тема :


Slide 1

План: Зорі та їх класифікація Подвійні зорі Фізичні змінні зорі Планетарні системи інших зір


Slide 2

Астрономічний диктант: Температура Сонця? Маса Сонця? Будова Сонця? Будова атмосфери Сонця? Яка температура Сонця біля його ядра? Світність Сонця? Який вік Сонця?


Slide 3

8. У чому виявляються прояви сонячної активності на Землю? 9. Чим визначається сонячна активність? 10. У чому полягає особливість сонячних плям?


Slide 4

Зорі та їх класифікації: Зорі - це газові (плазмові) світні кулі, подібні до Сонця. Утворюються із газово-пилового середовища (головним чином з водню і гелію) у результаті гравітаційної нестійкості.


Slide 5

Спектральна класифiкацiя Моргана-Кiнана: Наразі для позначення спектральної класифікації зір послідовно застосовують латинські літери O, B, A, F, G, K, M, та N, де клас O відповідає найгарячішим зорям, а класи M, та N - найхолоднішим зорям.


Slide 6

Щоб легше запам'ятати цю послідовність інколи використовують англійську фразу «O Be A Fine Girl, Kiss Me Now.» Для більш точної класифікації в межах одного класу в сучасній системі Моргана-Кінана разом з літерами для позначення підкласів використовують арабські цифри від 0 до 9.


Slide 7


Slide 8


Slide 9

Інша класифікація зір: Білі карлики – зорі, що мають радіус у сотні разів менше сонячного і густину в мільйони разів більшу за щільність води. Червоні карлики – зорі з масою меншою, ніж сонячна, але більшою, ніж Юпітера. Температура і світність цих зір залишаються сталими протягом десятків мільярдів років.


Slide 10

Червоні гіганти – зорі, що мають температуру 3000 – 4000 К і радіус у десятки разів більший, ніж сонячний. Маса цих зір не набагато більша від маси Сонця. Такі зорі не перебувають у стані рівноваги.


Slide 11

Класифікація Гіппарха Він розділив усі видимі зорі на 6 зоряних величин. Найяскравіші зорі були названі зорями першої зоряної величини, найслабші - шостої


Slide 12

Діагра?ма Герцшпрунга—Рассела (діаграма Г-Р або діаграма колір — світність) — графічно відображена залежність між світністю (чи абсолютною зоряною величиною) та спектральним класом (тобто, температурою поверхні) зорі.


Slide 13


Slide 14

Подвійні зорі: Подвійна зоря — система з двох гравітаційно пов'язаних зір, які обертаються навколо спільного центру мас по екліптичних орбітах. Інколи трапляються системи із трьох і більше зірок; у такому разі система називається кратною зіркою.


Slide 15


Slide 16

Фізичні змінні зорі: Світність Температура Радіус Густина Маса


Slide 17

Світність: це відношення потужності випромінювання зорі до потужності випромінювання Сонця.


Slide 18

Білий карлик Сіріус B поруч з зіркою Сіріус A (Сіріус B - точка у лівому нижньому квадранті)


Slide 19

Планетарні системи інших зір Планетна система — це незоряні об'єкти, що обертаються навколо материнської зірки. Це можуть бути планети, супутники, астероїди, метеорити, комети та космічний пил. Сонце та планетна система що обертається навколо нього називається Сонячною системою. Вважається, що планетні системи навколо сонцеподібних зір формуються в ході спільного зоретворчого процесу.


Slide 20

HD 10180 - зірка, що має найбільшу на сьогодні відому планетарну систему (не враховуючи Сонячну систему). Навколо зірки HD 10180 обертається сім планет, зоря віддалена від нас на відстань 127 світлових років та знаходиться у сузір'ї Південної Гідри.


×

HTML:

Ссылка: