А?шабаева Мереке


The Presentation inside:

Slide 0

АНА ТІЛІ 3 “а” класс А?шабаева Мереке


Slide 1

Саба?ты? та?ырыбы: «??мырс?аны? ?ана?аты»


Slide 2

Сілтемелер: О?улы? , Бейне?зік, «??мырс?а» Слайд


Slide 3

О?ушыларды? ойлау ?абілетін, тілдік, с?здік ?орын дамытып, ?здігінен ж?мыс жасай білу да?дысын ?алыптастыру. Саба?ты? ма?саты: О?ушылар?а ертегідегі негізгі ойды т?сіндіріп, жа?а білімді ме?герту, ойын ж?йелі айту?а ?йрету. О?ушыларды эстетикалы? т?рбиеге баулу, е?бек?орлы??а, адамгершілікке т?рбиелеу.


Slide 4

Саба?ты? н?тижесі: Топ ережесіне с?йене отырып топпен ж?мыс жасау?а т?селеді. Ойлау ?абілеттері артады. ?рекетті сыни ба?алауды ?йренеді. ?зіндік ойын орта? пікірге то?ыстыру?а ?йренеді. Кері байланыс?а ?йренеді. Эмоциялы? ?рекет ар?ылы ?зін- ?зі реттейді .


Slide 5

Негізгі идеясы: ??мырс?а туралы м?лімет беру, талпынысы табандылы?ын ?лгі ету.


Slide 6

Саба?ты? барысы: І. Топ?а б?лу ?р топ ?зіне ?на?ан т?сті алу


Slide 7

?й тапсырмасы:“С?зж?мба?ты шешу”


Slide 8

Ой ?оз?ау. Балалар ??мырс?аны к?ргеніміз бар ма? ??мырс?адан нені ?йренуге болады? Ол ?андай ж?ндік? ?ана?ат с?зін ?алай т?сінесі??


Slide 9

ІІ.Ма?ынаны ашу. “??мырс?а” бейне?зігін к?рсету. ?осымша м?лімет беру.


Slide 10

ІІІ- тапсырма. І топ. ??мырс?а?а ассоциация ?дісін ??ру. ??мырс?а Е?бек?ор Ж?ндік Т?сі ?ара


Slide 11

ІІ топ. “??мырс?аны? ?ана?аты” м?тінді рольге б?ліп о?у


Slide 12

ІІІ топ.??мырс?а?а бес жолды ?ле? жазу. 1.??мырс?а. 2.Кішкентай, ?ызыл. 3.Е?бектенеді,ж?реді, ?имылдайды ..... 4.??мырс?а шегірткені илеуіне кіргізбеді. 5.Ж?ндік.


Slide 13

IV-топ. Абай атаны? «Е?бек етсе? ерінбей, тояды ?арны? тіленбей» ма?алыны? ма?ынасын ашу.


Slide 14

СЕРГІТУ С?ТІ ?зын м?ртты ??мырс?а Келе жатты ж?мыс?а Допты ?ойдым алдына О? жа?ына ?арады, Сол жа?ына ?арады Тау екен деп ойлады.


Slide 15

Д?птермен ж?мыс. С?здік ж?мысы: О?ымысты – ??лама, білімді, данышпан, к?зі ашы?. ?ана?ат – бар?а риза болу, місе т?ту.


Slide 16

Шы?армашылы? ж?мыс. ??мырс?а ??растыру, постермен ?ор?ау.


Slide 17

Ба?алау


Slide 18

VII ?йге тапсырма. Ертегіні м?нерлеп о?у, мазм?нын айту?а дайындалу, ??мырс?а туралы эссе жазу.


Slide 19

Ты?да?андары?ыз?а рахмет.


×

HTML:

Ссылка: