Лист - представлення Прізвище, імя, Мельниченко по батькові: Наталя Павлівна Рік народження: 27.05.1964 Освіта: вища Спеціальність вчитель за дипломом:


The Presentation inside:

Slide 0


Slide 1


Slide 2

Лист - представлення Прізвище, ім’я, Мельниченко по батькові: Наталя Павлівна Рік народження: 27.05.1964 Освіта: вища Спеціальність вчитель за дипломом: математики, фізики Посада: ЗДНВР Який предмет викладає: математика – 6,7,8 кл. Стаж педагогічної роботи: 24 роки У даній школі працює: з 1991 року Категорія: вища Курсова перепідготовка: 2010 р. Атестація: 2010-2011н. р. Мельниченко Н.П.


Slide 3

Професійне кредо: «Вчитель, який передає дитині лише знання, - це ремісник; той, хто виховує особистість, розвиває творчий потенціал дитини, - справжній митець своєї справи» (Софія Русова) Мельниченко Н.П.


Slide 4

Головне завдання вчителя - вчити: Цікаво! Посильно! Систематично! Вимогливо! Доброзичливо! Мельниченко Н.П. Розвивати аналітичне та творче мислення Самостійно здобувати знання.


Slide 5

Мельниченко Н.П. вчителя математики Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мельниченко Наталі Павлівни З досвіду роботи


Slide 6

Процес навчання – не автоматичне вкладання матеріалу в голову учня. Він потребує напруженої розумової роботи дитини та її власної активності на уроці. Цього можна досягти за допомогою вмотивованого навчання.


Slide 7

Мотивація навчальної діяльності учнів Мельниченко Н.П. Проблемне питання:


Slide 8

Особистість дитини - найвища цінність суспільства Мета вчителя - формування успішної людини Теоретичні обґрунтування активна творча компетентна Мета учня – отримати знання заради дії Мельниченко Н.П.


Slide 9

Учень сучасного навчального закладу повинен вміти: швидко адаптуватися в життєвих ситуаціях застосовувати набуті знання та вміння Творчо мислити, приймати нестандартні рішення добувати, опрацьовувати інформацію критично мислити комунікативна та мисленнєва компетентності Розвиток життєвої компетентності самоосвіта мотивація Мельниченко Н.П.


Slide 10

Треба прагнути, щоб у кожної дитини були сформовані стійкі мотиви до навчання. Мотивація навчання Оптимізація специфічних підходів у вивченні математики Через діяльність урочну позакласну позашкільну Провідна ідея засобами Інформаційно-комунакцційних технологій Проектно-орієнтованих технологій Інтерактивних технологій Технологій критичного мислення Мельниченко Н.П.


Slide 11

Проблему мотивації вивчали: вчені: А. Маслоу, С. Рубінштейн, В. Шпалінський дослідники: А. Маркова, Л. Фрідман, Г.Саранцев, Г. Бевз дидакти: Ю. Бабанський, М.Данилов, М. Скаткін, Г. Щукіна психологи, педагоги: М Остроградський, Г. Маррей та ін. Мельниченко Н.П.


Slide 12

Мотивація зовнішня внутрішня Мельниченко Н.П. навчання заради навчання; навчання заради успіху або уникання невдач; навчання, що ґрунтується на моральних обов'язках; навчання, що ґрунтується на соціальних цілях, вимогах і цінностях. ознаки: ознаки: зацікавленість до наукового пізнання; природна допитливість; пізнавальна потреба; учень отримує задоволення від самого навчання.


Slide 13

Позакласна робота зовнішню мотивацію застосовують, якщо: Колектив класу має невисоку або різнорівневу підготовку; Матеріал для вивчення складний, слабо конструйований; Практично не видно зв'язку матеріалу, що вивчається, з іншими предметами чи використанням у якійсь професії. Мельниченко Н.П.


Slide 14

Я. Коменський писав: “ всіма можливими засобами треба запалювати в дітях палке прагнення до знань і навчання” Мельниченко Н.П.


Slide 15

Мельниченко Н.П.


Slide 16

Мельниченко Н.П.


Slide 17

Мельниченко Н.П. Дякую за увагу! Бажаю успіхів!


Slide 18


Slide 19


×

HTML:

Ссылка: