Методи вивчення природи


The Presentation inside:

Slide 0

Методи вивчення природи


Slide 1


Slide 2

Спостереження — це один із методів отримання знань про навколишню природу, спостерігати — це навчитися цілеспрямовано зосереджувати увагу на предметі, встановлювати взаємозв'язки і послідовність явищ, їх причини. Здійснюється за допомогою органів чуттів.


Slide 3

Експеримент — це один із методів дослідження природи (дослід), вивчення явища відбувається в штучно створених, лабораторних умовах, за допомогою певних приладів.


Slide 4

Вимірювання — це метод дослідження природи, який використовують при визначенні розмірів, об'єму, маси, температури, часу тощо.


Slide 5

Порівняння. Здійснивши спостереження за кількома тілами, людина зіставляла, тобто порівнювала їх, а порівнявши, робила різні висновки. Наприклад, спостерігаючи за рослинами, вона бачила зелений колір їхніх листків, різнокольорове забарвлення квіток, відчувала їхній запах. Порівнюючи листки і квітки рослин між собою, людина розуміла, наскільки вони різноманітні.


×

HTML:

Ссылка: