Психологічний супровід допрофільного та профільного навчання


The Presentation inside:

Slide 0

Психологічний супровід допрофільного та профільного навчання Т. А. Найдіна, практичний психолог


Slide 1

Вивчення особистості школяра Прагнення(чого хоче учень? що йому подобається?); Здібності та можливості(що може учень?) Основні якості характеру особистості (яким є учень?) Професійні плани учня


Slide 2

Психологічна діагностика учнів 9-10 класів Психодіагностика складається з 5-х основних блоків: Самооцінка учня; Інтелектуальний розвиток; Характерологічна готовність; Емоційна сфера школяра; Скринінг інтересів та запитів.


Slide 3

Самооцінка впливає на усі сторони шкільного життя учня: Емоційне самопочуття. Взаємини з оточуючими. Розвиток творчих здібностей. Ставлення до власних успіхів та невдач.


Slide 4

складовий компонент самосвідомості; оцінювання учнем своїх можливостей, власних якостей та взаємин з іншими. Тест-опитувальник “Самооцінка”, модифікація В. Століна Самооцінка учня: Обстежено – 144 учні 9-х класів


Slide 5

Рівень розвитку IQ Дуже високий, творчий рівень розвитку 24 учні Високий рівень розвитку 53 учнів Середній рівень розвитку 67 учні Методика визначення рівня інтелекту (IQ) за прогресивними матрицями Равена Обстежено 144 дитини


Slide 6


Slide 7

Карта допрофільного навчання учня 9___ класу ПІП_________________________________________ Психологічний склад особистості (основні параметри): Тип темпераменту: Акцентуації характеру: Психологічна стійкість нервової системи: Рівень IQ (прогресивні матриці Равена): Типи інтелекту: Профільні уподобання: Соціальна адаптація: Резюме: Дата: Підпис:


Slide 8

Обстежено – 48 учнів. Методики: “Соціально-психологічна адаптація” “САН” – самопочуття, активність, настрій.


Slide 9

Адаптувалися до нової системи навчання – 50%. Середня адаптованість – 46,4%. Не адаптувалися – 3,6%. Не потребують допомоги - 45,5% учнів. Чітко сформулювали форму допомоги – 54,5% учнів. Скринінг інтересів та запитів учнів:


Slide 10

Допомога учням: Від учителів: розуміння щодо „вибору” учня; підтримка учня, якому щось незрозуміло; давати поглиблену, сучасну інформацію; додаткові заняття з математики та української мови. Від вихователя: бути представником інтересів учня перед учителями та адміністрацією; чітке роз’яснення щодо розкладу та системи навчання; підтримка; розуміння. Від психолога: психологічна підтримка; поради щодо предметів, на яких слід більше концентрувати увагу; допомога учням, які ще не визначилися з майбутньою професією; розвантаження. Від батьків: розуміння щодо нової системи – це важко для дитини; розуміння щодо поганих оцінок з окремих предметів; розуміння вибору дитини; підтримка.


×

HTML:

Ссылка: