Фізичний брейн-ринг


The Presentation inside:

Slide 0

Фізичний брейн-ринг Фізика – це ємність слова! Фізика для нас – не просто звук! Фізика – опора і основа Всіх без виключення наук.


Slide 1

Пояснити, про які механічні явища ідеться у віршах Пливли ми радісно гуртом; Ti парус прямо нагинали, Ti одностайно ударяли Об воду веслами. (М. Рильський) (Взаємодія тіл..) 16.05.2017 2 http://aida.ucoz.ru


Slide 2

Пояснити, про які механічні явища ідеться у віршах В день ясний горіло сонце, Нерухомо вітер спав. Нерухомо в мертвій тишi Степ незайманий стояв. А на півдні за лісами Колихалось море трав, То над степом буйний вітер На шовкових струнах грав. (О. Олесь) (Відносність руху.)


Slide 3

Пояснити, про які механічні явища ідеться у віршах Уci ми piвнi перед ним — I cвітлi, й темні, й pyci. Коли й на місці на однім, То все одно ми в pyci. A він спішить, а він летить, Бо вічності він служить. Якщо прогавити хоч мить, То вже не надолужить. Що це? (Час.)


Slide 4

Фізичне лото 1). Наука про pyx i взаємодію тіл. 2). Назва руху, який вивчається у розділі «Кінематика». 3). Рух, під час якого швидкість тіла змінюється однаково за piвні інтервали часу. 4). Час, протягом якого тіло робить один оберт по колу. 5). Напрямлений відрізок прямої, що сполучає початкове положення тіла з його наступним. Biдnoвiді: 1). Механіка. 2). Pівномipний. 3). Рівноприскорений. 4). Період. 5). Переміщення.


Slide 5

Фізичне лото 6). Розділ фізики, у якому вивчаються причини зміни стану тiла. 7). Кількіть обертів тіла навколо центра обертання за одну секунду. 8). Фізична величина, що дорівнює відношенню зміни миттєвої швидкості тіла до інтервалу часу, протягом якого ця зміна відбулася. 9). Зображення на рисунку, що характеризує зміну координати тіла з часом. 10). Видатний італійський фізик, механік, астроном. Biдnoвiді: 6). Динаміка. 7). Частота. 8). Прискорення. 9). Графік. 10). Галілей.


Slide 6

Фізичне лото 11). Прилад для вимірювання сили. 12). Позасистемна одиниця часу. 13). Один iз найвидатніших фізиків i математиків, який сформулював загальні закони механічного руху, відкрив закон Bcecвiтньoгo тяжіння. 14). Фізична величина, яка спричиняє зміну стану руху тіла. 15). Розділ механіки, що вивчає рух без урахування сил, які його спричиняють. Biдnoвiді: 11). Динамометр. 12). Година. 13). Ньютон. 14). Сила. 15). Кінематика.


Slide 7

Micтo Ерудитів Запитання 1. . Старогрецький учений Арістотель, доводячи невагомість повітря, зважував шкіряний мішок без повітря і той самий мішок з повітрям. Вага в обох випадках була однакова. Чого не врахував Арістотель, вважаючи на основі цих дослідів, що повітря невагоме? Відповідь: Арістотель не врахував виштовхувальну силу, яка дорівнює вазі повітря. Запитання 2. Чому під час польоту на літаках не рекомендується мати в кишені авторучки з чорнилом? Відповідь: Витече чорнило.


Slide 8

Micтo Ерудитів Запитання 3. Учень вважає, що під час занурення тіла в рідину його вага зменшується. Обґрунтувати хибність висновку учня. Відповідь: Вага – міра взаємодії тіла з опорою, зумовлена силою тяжіння; Під час занурення тіла, підвішеного до гачка динамометра, в рідину послаблюється його взаємодія з гачком динамометра, але ж виникає взаємодія тіла з другою опорою – рідиною. Запитання 4. Що змушує рухатись рідину за поршнем медичного шприца? Відповідь: Атмосферний тиск.


Slide 9

Micтo Ерудитів Запитання 5. Чому повітряна куля, досягнувши деякої висоти , перестає підніматися? Що робить астронавт, щоб піднятися вище? Відповідь: Зменшується сила піднімання, викидає баласт. Запитання 6. Під час пострілу в круто зварене яйце в ньому утворюється отвір. Чому ж під час пострілу в сире яйце воно розлітається в усіх напрямках? Відповідь: Рідина передає тиск у всі сторони однаково.


Slide 10

Місто Кмітливих Запитання 1. Щоб підводний човен занурився у воду, частину його об'єму заповнюють водою. Чи змінилася при цьому маса човна? Чи змінилася при цьому виштовхувальна сила води? Що тепер більше: виштовхувальна сила чи сила тяжіння, яка діє на човен? Відповідь: Змінилась маса, не змінилась сила, FT>FA. Запитання 2. Чому кропива навіть при слабенькому дотику легко розрізає клітини тіла людини? Відповідь: Тонкі сторони листочків, а тиск високий.


Slide 11

Місто Кмітливих Запитання 3. Підводний човен сплив на поверхню води в Північному Льодовитому океані і обледенів. Важче чи легше буде йому тепер опускатися під воду? Відповідь: Важче буде опускатися під воду. Запитання 4. Чи можна за допомогою гумового шланга з тонкими стінками значно розрідити газ в якій-небудь посудиш? Чому? Відповідь: Ні, атмосферний тиск їх стисне.


Slide 12

Місто Кмітливих Запитання 1. Чому не можна гасити нафту чи гас водою під час їх горіння? Відповідь: Вони плавають на поверхні води. Запитання 2. Як змінюється тиск газу в герметичне закритій посудині з підвищенням температури? Чому? Відповідь: Збільшується, бо збільшується швидкість руху молекул.


Slide 13

Місто Знавців Усе життя ходить, а з місця не сходить. (Годинник) Що видно, коли нічого не видно? (Туман) Висить груша, а не з'їсти. (Електролампочка) Тепла гармошка весь дім обігріває. (Парове опалення) Висить на стіні і в той же час падає. (Барометр) Вона Сонцю найрідніша, вона в спеку — наймиліша. (Вода)


Slide 14

Місто Знавців Я хоч і маленький, так удаленький, варто глянути на мене — і відразу знатимеш свій шлях. (Компас) Ростом невеличка, ні звір, ні пташка, а землю риє, будинок будує. (Лопата) Маленьке, кругленьке, все поле оббіга. (Око) Скільки бий — воно не плаче, і не злиться, тільки скаче. (М'яч)


×

HTML:

Ссылка: