Природата винаги е внушителна, убедителна, прекрасна. Тя е храм, в който трябва винаги да влизаме с преклонение. Но тя е и великата работилница, в която.


The Presentation inside:

Slide 0


Slide 1


Slide 2


Slide 3

Природата винаги е внушителна, убедителна, прекрасна. Тя е храм, в който трябва винаги да влизаме с преклонение. Но тя е и великата работилница, в която всички хора сме само скромни работници.


Slide 4

Природна среда е естествената част от природата. Нейни основни компоненти са:


Slide 5

Разгледайте картините.Какво се е променило в града? Къде е по – приятно за живеене? Защо?


Slide 6

Чист и красив град. Няма заводи и въздухът е чист. Красива гледка към планината. Чист парк с места за почивка и разходка. Красиви градинки, озеленени с дървета и цветя. Приятно е да гледаш плуващите рибки в езерото. Искате ли и вие да живеете в този град?


Slide 7

Градът прилича на кошче за отпадъци . Красивата гледка към планината е закрита от димящите комини на завода. В парка е мръсно и неприятно. Няма места за почивка и разходка. Тъжно е да гледаш счупените клони на дърветата. Няма цветя. Пусто и грозно е. Вместо с вода и рибки, езерото е пълно с отпадъци. Искате ли и вие да живеете в този град?


Slide 8

А кой е виновен за всичко това? Със своите действия човек често предизвиква нарушаване на равновесието и хармонията в природата.


Slide 9

Появата на нови производства, продукти и технологии улеснява живота на човека, но и създава екологични проблеми. ЗЕМЯТА Е В ГОЛЯМА ОПАСНОСТ !


Slide 10

Един от глобалните екологични проблеми е изтъняването на озоновия слой и появата на т.нар. “озонова дупка”. Причините за изтъняването на озоновия слой са отделяните в резултат на човешката дейност озон-разрушаващи вещества: Фреони – използвани в хладилната техника; аерозолните опаковки… Халони – използвани в пожарогасителите; Различни разтворители и пестициди.


Slide 11

За да не стигнем до глобална катастрофа: Да намалим емисиите на вредните газове; - Да закрием вредни производства. - Производство на продукти, които не отделят фреони;


Slide 12

Глобалното затопляне и “парников ефект” През последните години температурата на Северния полюс се е повишила с 1,1 градуса. България е сред най-засегнатите от глобалното затопляне. Причините за глобалното затопляне на климата са: - Слънчевата радиация; - Повишеното съдържание на парникови газове в атмосферата, които се отделят от фабриките, автомобилите и домакинствата, използващи за отопление дърва и въглища. Тези газове създават така наречения парников ефект. - Изсичането на огромен брой гори.


Slide 13

За да не стигнем до глобална катастрофа: Да използваме хибридни автомобили, които отделят по – малко вредни газове; Да намалим употребата на пластмаси като търсим техни заместители;


Slide 14

За да не стигнем до глобална катастрофа: Разумно да използваме горите, чиято дървесина се използва за производство на хартия, мебели, огрев; Да засаждаме повече дървета; Да свикнем да събираме отпадъците разделно, за да се рециклират и да се използват отново;


Slide 15

За да не стигнем до глобална катастрофа: Да използваме енергоспестяващи уреди и крушки; Да рециклираме стара техника;


Slide 16

За да не стигнем до глобална катастрофа: Да търсим алтернативни горива и източници на енергия.


Slide 17

Глобален ефект от човешкото замърсяване са и киселинните дъждове. Радиоактивност Чернобил


Slide 18

В Ъ З Д У Х Смог /индустриална мъгла/


Slide 19

Засиленото използване на пътни превозни средства Те изхвърлят вредни вещества, които от въздуха попадат върху почвата и растенията. Дишаме ги и ние.


Slide 20

В О Д А Нефт и нефтопродукти


Slide 21

Изхвърляне на отпадъци


Slide 22

П О Ч В И Използването на торове и препарати


Slide 23

Сечем и опожаряваме гори


Slide 24

Битови отпадъци


Slide 25

Шумът от двигателите на превозните средства


Slide 26

Между човека и неговата природна и околна среда съществува двупосочна връзка. От една страна, чрез заводите, битовите отпадъци и други дейности човекът замърсява и променя природата. От друга страна, увредената природна среда оказва негативно влияние върху човека – увеличават се заболяванията, човек по - често се чувства уморен, трудно се възстановява, живее в еднообразна откъм растителни и животински видове околна среда.


Slide 27

ВРЕМЕ Е ВСИЧКО ТОВА ДА СПРЕ!!! Трябва да пазим природата и да се грижим за нея, за да я съхраним за следващите поколения, за да се радваме на красотата и?.


Slide 28

Какво можете да направите вие за опазването на природата?


Slide 29

Да засаждаме дръвчета и цветя; Да слагаме хранилки за птички и да ги храним през зимата; Да почистваме пред домовете си; Да изхвърляме отпадъците разделно и на определените за това места, за да се преработват отново; Да пестим водата. За едно денонощие при капещ кран на чешмата се губят около 80 литра вода; Да пестим електроенергията.


Slide 30

Учебна тетрадка стр. 34 Напиши какви според теб са последиците от замърсяването на водата, почвата, въздуха и околното пространство, в което хората живеят. Домашна работа: Учебна тетрадка стр. 35/ 2


Slide 31


Slide 32


Slide 33

Браво!


Slide 34

Използвани са изображения от Интернет.


×

HTML:

Ссылка: