Завдання ЛОІППО на 2009-2010 навчальний рік


The Presentation inside:

Slide 0

Завдання ЛОІППО на 2009-2010 навчальний рік Т.М. Сорочан, ректор ЛОІППО, доктор пед. наук, професор


Slide 1

Місія інституту науково-методичне забезпечення на регіональному рівні реалізації завдань державної політики в галузі освіти розвиток професіоналізму, підвищення кваліфікації педагогічних працівників забезпечення готовності педагогів до роботи в умовах реформування освіти модернізація системи освіти дорослих 


Slide 2

Стратегія розробка наукових основ варіативних моделей післядипломної педагогічної освіти розробка та апробація андрагогічного циклу безперервної освіти педагогічних працівників різних спеціальностей впровадження інноваційних технологій «Технопарк для освітян» в систему науково-методичного супроводу розвитку освітніх систем базових навчальних закладів та закладів, які мають статус експериментальних регіонального рівня запровадження в систему післядипломної педагогічної освіти проектного підходу до розвитку професіоналізму педагогічних працівників науково-методичний супровід різних видів моніторингу якості загальної середньої, післядипломної педагогічної освіти та управління освітою на регіональному рівні організаційно-методичний супровід роботи з обдарованою молоддю


Slide 3

Інновації 1. План інституційного розвитку ЛОІППО – складова програми розвитку освіти області. 2. Експеримент всеукраїнського рівня «Структурно-функціональна модель системи професійного розвитку керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у післядипломній педагогічній освіті регіонального рівня» (Наказ МОН України № 1112 від 12.12.2007 р.). 3. Перехід до кредитно-модульної системи в організації курсів підвищення кваліфікації. 4. Запровадження проектів професійного розвитку та створення цілісної системи професійного розвитку педагогів у міжкурсовий період. 5. Сертифікація тренерів, тьюторів, консультантів, експертів для організації міжкурсового періоду в методичних кабінетах та методичних об’єднаннях. 6. Створення бази даних – персоніфікованого обліку педагогічних кадрів. 7. Маркетингові дослідження запитів керівників шкіл щодо змісту професійного розвитку педагогічних кадрів. 8. Організація, яка навчається. 


Slide 4

План інституційного розвитку – план дій Напрям 1. Менеджмент Організаційно-педагогічні заходи щодо реалізації державних та обласних програм Маркетинг освітніх послуг інституту Робота з керівними кадрами системи загальної середньої освіти Матеріально-технічне забезпечення діяльності інституту Сприяння у проведенні масових заходів


Slide 5

Напрям 2. Безперервна освіта Навчально-методична діяльність. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників області Проекти професійного розвитку педагогічних працівників у міжкурсовий період Професійний розвиток андрагогів (викладачів і методистів інституту, тренерів, тьюторів, експертів, консультантів)


Slide 6

Напрям 3. Інноватика Науково-методичний супровід ЗНО та моніторингу якості освіти Аналіз, узагальнення та апробація педагогічного досвіду Науково-методичний супровід базових навчальних закладів Науково-методичний супровід експериментів регіонального рівня Науково-методичний супровід експериментів всеукраїнського рівня Апробація нових підручників, програм


Slide 7

Напрям 4. Наука Дисертаційні дослідження Конференції Семінари Творчі групи Методологічні семінари


Slide 8

Напрям 5. Комунікації Участь у міжнародних проектах Розвиток інформаційних ресурсів інституту Видавнича діяльність Діяльність бібліотеки


Slide 9

ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОЗРОБКИ ТА АПРОБАЦІЇ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛОІППО)


Slide 10

АНДРАГОГІЧНИЙ ЦИКЛ


Slide 11

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛОІППО) ДІАГНОСТИЧНИЙ БЛОК ЗМІСТОВНО-РОЗВИВАЛЬНИЙ БЛОК ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ БЛОК РЕФЛЕКСИВНО-КОРИГУЮЧИЙ БЛОК ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ . КПКст. +НМР+СО . КПКст. +ППР+СО . КПКдиф. +НМР+СО . КПКдиф. +ППР+СО . КПКдист. +НМР+СО .КПКдист. +ППР+СО . КПК пр. +СО КОМПЕТЕНТНІСТЬ МОДУЛЬ КРЕДИТ БАЛИ МЕТОДОЛОГІЧНА ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЙНА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГО-ФАСИЛІТАТИВНА КОМУНІКАТИВНА ФАХОВО-МЕТОДИЧНА ГУМАНІТАРНИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ФАХОВИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-КОНТРОЛЬНИЙ МОДУЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 1 1 2 1 Банк технологій ППО (Технопарк, опорний конспект, проект професійного розвитку, науково-методичний супровід) критерії інструментарій Рівень розвитку професіоналізму – сукупності компетент ностей (1) критерії інструментарій Рівень розвитку професіоналізму – сукупності компетентнос тей(2)


Slide 12

СХОДИНКИ ДО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ (ДІАГНОСТИКА) не знаю, не використовую знаю, використовую, ділюся досвідом знаю, використовую прагну опанувати знаю, не використовую


Slide 13

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ


Slide 14

Завдання на 2009-2010 навчальний рік 1. Розробити модулі для навчальних планів КПК та МП з урахуванням цілісності змісту професійного розвитку, компетентностей учителя та керівника, нового змісту шкільної освіти


Slide 15

2.Врахувати наступні пріоритети: профільне навчання ЗНО, інші види моніторингу, оцінювання навчальних досягнень учнів порівняння програм, підручників відповідно до різних навчальних планів, диференційована підготовка вчителів до роботи з ними інтерактивні, розвивальні методики навчання інформаційні технології виховний потенціал освіти 


Slide 16

3. Покласти зазначений зміст в основу інструктивно-методичних семінарів, КПК, ППР, майстер-класів, узагальнення досвіду  4. Наповнити конкретним змістом андрагогічний цикл та технології ППО  5. Працювати з базою даних щодо персоніфікованого обліку педагогічних кадрів  6. Доводити інформацію стосовно діяльності інституту безпосередньо до шкіл та вчителів  


Slide 17

7. Відслідковувати застосування сертифікованих тренерів, тьюторів, експертів, консультантів у системі роботи методичних кабінетів та методичних об’єднань, забезпечувати їхню науково-методичну підтримку, у тому числі, засобами інформаційних технологій  8. Розробити чіткі рекомендації для методичних кабінетів та методичних об’єднань щодо забезпечення професійного розвитку педагогічних кадрів у міжкурсовий період.  9. Активізувати створення рекомендацій для самоосвіти вчителів


×

HTML:

Ссылка: