Типи переносних значень


The Presentation inside:

Slide 0

Типи переносних значень метафора метонімія синекдоха


Slide 1

Синекдоха – перенесення назви частини на назву цілого, і навпаки суміжність є кількісною побудована на суміжності Гринджолами мовчазно кожух проїхав. Він скрізь руку має, а ми що?


Slide 2

МЕТОНІМІЯ – перенесення назви з одного КЛАСУ предметів на інший 6)емоційний стан - на причину; 7) ім’я автора - на його продукцію; 8)назва об’єкта – на препарат; 9)назва предмета – на те, що в ньому; 10)ознака, властивість – на її носія назва приміщення – на людей у ньому; 2)назва матеріалу – на виріб із нього; 3)назва дії - на результат; 4)предмет – на галузь науки; 5)назва заходу – на його учасників Жах! Прочитали Шевченка. Пігулки від голови. Ось випий склянку. Народний бас, що сидів попереду, вибіг на сцену. Інститут святкує свій ювілей. Весь стіл заставлено сріблом. Зупинка. Лексика. Конференція прийняла звернення.


Slide 3

Метафора створюються мовні образи побудована на подібності вияву почуття, поведінки, вражень форми, кольору, властивості


×

HTML:

Ссылка: