Скін-ефект в плазмових середовищах при негармонійному збудженні


The Presentation inside:

Slide 0

Скін-ефект в плазмових середовищах при негармонійному збудженні Бєлошенко М.А. Науковий керівник Зав. відділу теорії плазми ІЯД Шамрай К.П.


Slide 1

Вступ Плазмові двигуни для космічних апаратів Імпульсні індуктивні двигуни (PIT – Pulsed Inductive Truster)


Slide 2

Постановка задачі Квазістаціонарний струм замість імпульсного Пиловидна форма струму Плоска модель Три середовища I вакуум II вакуум III плазма ВЧ струм Схема збудження хвиль Часова залежність струму плазмова частота електронів частота зіткнень електронів (з нейтралями та іонами)


Slide 3

Метод розв’язання Рівняння Максвела Ненульові компоненти полів Ey, Bx Комплексне представлення полів


Slide 4

Фур’є-образ пиловидного струму


Slide 5

Розв’язок у трьох середовищах Рівняння у вакуумі Розв’язок у середовищі I Розв’язок у середовищі II Рівняння у плазмі Розв’язок у плазмі (середовищі III)


Slide 6

Умови зшивки та граничні умови Умови зшивки на межі середовищ I та II Умови зшивки на межі середовищ II та III Граничні умови Випромінені хвилі при z ? +? Загасання хвиль при z ? ??


Slide 7

Кінцевий вираз для полів в плазмі


Slide 8

Поглинена потужність Вектор Пойнтінга Вт/см2 Параметри: n =1011 см?3, ?1/2? = 13,56 МГц, ?e = 0,01?1


Slide 9

Оцінка нелінійної сили Лоренца (рушійної сили)


Slide 10

Висновки При квазістаціонарному збудженні (пиловидний струм) з’являються плазмові хвилі . Їх внесок у поглинання може бути істотним, якщо при не дуже великих n (менша густина плазми) або при зменшенні зіткнень. Виникає нелінійна сила Лоренца, яка є причиною прискорення плазми. Плазмові хвилі також можуть давати істотний вклад в цю силу.


×

HTML:

Ссылка: