САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ НА УРОКАХ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН З досвіду роботи Черкасової Світлани.


The Presentation inside:

Slide 0

САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ НА УРОКАХ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН З досвіду роботи Черкасової Світлани Олегівни Комунальний заклад освіти «Єлізарівська середня загальноосвітні школа І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області» Єлізарове 2014


Slide 1

ЧЕРКАСОВА СВІТЛАНА ОЛЕГІВНА РІК НАРОДЖЕННЯ - 1964 ЗАКІНЧИЛА ДДУ У 1986 РОЦІ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ- ІСТОРИК, ВИКЛАДАЧ ІСТОРІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА СТАЖ РОБОТИ – 28 РОКІВ


Slide 2

ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО НЕ ІСНУЄ НА СВІТІ ЖОДНОЇ ТАКОЇ ВЕРШИНИ, ЯКОЇ НЕ МОГЛА Б ДОСЯГНУТИ НАПОЛЕГЛИВІСТЬ Ч. Діккенс


Slide 3

Самостійна навчальна робота Оволодіння науковими знаннями, практичними вміннями та навичками в усіх формах організації навчання, як під керівництвом учителя, так і без нього.


Slide 4

Цілі й задачі Закріплення, поглиблення, розширення та систематизація знань; Самостійне оволодіння навчальним матеріалом; Формування потреби до постійної самоосвіти; Формування навичок самостійності пізнавальної діяльності; Формування вмінь та навичок щодо самостійної розумової праці, самостійного мислення;


Slide 5


Slide 6


Slide 7

Види самостійної роботи в залежності від форми організації навчання


Slide 8

Види самостійних робіт на різних етапах уроків Етап актуалізації знань: учні можуть самі сформулювати запитання, на які треба знайти відповіді; на основі самостійного ознайомлення з уривками з різних джерел, характеризувати настрої в суспільстві напередодні тієї чи іншої події; складати списки того, що вони знають чи думають про тему; використовувати прийом читання-мислення.


Slide 9

ЕТАП ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ самостійне читання; складання тез, конспекту, запитань, простого, розгорнутого плану, тестів, кросворду; проведення практичної роботи; робота з підручником, документами, схемами, таблицями, картами, ілюстраціями і т.д. Робота з друкованими робочими зошитами, які містять різні типи завдань (робота з документами, ілюстраціями, карикатурами, таблицями, поняттями, схемами і т.п.), і готовими дидактичними наборами, що містять різнорівневі та різнотипні завдання.


Slide 10

ТВОРЧІ ДОМАШНІ САМОСТІЙНІ РОБОТИ НАПИСАННЯ ТВОРІВ ТА ЕСЕ; ПІДГОТОВКА ВИСТУПІВ ТА РЕФЕРАТІВ; СКЛАДАННЯ ІСТОРИЧНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ПОРТРЕТІВ; «ІНТЕРВ’Ю» З ІСТОРИЧНИМИ ДІЯЧАМИ ТА ІНШЕ


Slide 11

Учнівський проект Достатньо складною формою самостійної роботи є учнівський проект, який вимагає великої підготовчої роботи, опрацювання великої кількості матеріалів, багато часу і т. п. Але плюсів звичайно більше: в учнів формуються навички пошукової, аналітичної, творчої діяльності, вони стають основними дійовими особами навчального процесу, вчаться самостійно мислити, знаходити і розв’язувати проблеми, оцінювати власні дії і дії своїх товаришів. Найпоширенішими проектами є дослідницькі та інформаційні .


Slide 12

Творчі роботи, що поєднують декілька видів самостійної роботи Наприклад: Дослідження проблеми; Складання тестів, ребусів, кросвордів; Складання хронологічних таблиць та історичних портретів, словників.


Slide 13

Допомога при виконанні самостійних робіт 1. На допомогу юному історику (для учнів 8-11 класів). (Збірка пам’яток для роботи на уроках історії). 2. Урізноманітнення форм самостійної роботи на уроках історії та правознавства (збірка творчих та пошукових завдань для 10-11 класів)


Slide 14

Підготовка до олімпіад – особливий вид самостійної роботи Результати участі учнів у третьому етапі Всеукраїнської олімпіади з історії: 2007-2008 рр. - III місце (8 клас); 2008-2009 рр. – III місце (9 клас); 2009-2010 рр. – III місце (8 клас); 2010-2011 рр. – три III місця (8, 9, 11 кл.) 2011-2012 рр. – III місце (10 клас); 2012-2013рр. - ІІ місце (10 клас),ІІІ місце(11клас); 2013- 2014 рр. – ІІ, ІІІ місця (11 клас).


Slide 15

УЧНІ-ПЕРЕМОЖЦІ ОБЛАСНИХ ОЛІМПІАД АЛЮШИНА МАРІЯ(2009,2011) ; ЧЕРКАСОВ ОЛЕГ(2010-2013); СИСА АРТУР(2013,2014); МОЗУЛЬ ОЛЕНА(2011,2014)


Slide 16

Етапи підготовки до олімпіад


Slide 17

ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА Резерв самостійної роботи дослідницької спрямованості особистості полягає у тому, що саме цей вид навчальної діяльності дозволяє активізувати пізнавальну позицію учня, спонукає його до виявлення креативних сил, мобілізує дослідницькі вміння у процесі вирішення поставлених перед ним завдань.


Slide 18

ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЕКТИ З ІСТОРІЇ РІДНОГО КРАЮ ПРОЕКТ : НАРОДНА ПАМ’ЯТЬ: ХХ СТОЛІТТЯ З ІСТОРІЇ СІЛ ЄЛІЗАРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ; НАШ КРАЙ У РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ; ГОЛОДОМОР У НАШОМУ КРАЇ; МОЯ РОДИНА У РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ; СІЛЬСЬКИЙ ІСТОРИК- ОВЧАРЕНКО В.І.; ТРУДОВА СЛАВА НАШОГО КРАЮ.


Slide 19

ПОШИРЕННЯ ДОСВІДУ РАЙОННИЙ СЕМІНАР ВЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ НА ТЕМУ «УРІЗНОМАНІТНЕННЯ ФОРМ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЧЕРЕЗ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ; ВИСТУПИ НА ЗАСІДАННЯХ РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ; ПУБЛІКАЦІЇ У МЕТОДИЧНИХ ВИДАННЯХ (ЖУРНАЛ «ІСТОРІЯ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ»): А) РОЗРОБКА УРОКУ НА ТЕМУ «КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ БРАТСТВО»(№3, 2013); Б)РОЗРОБКА ВИХОВНОГО ЗАХОДУ «ІВАН МАЗЕПА – БОРЕЦЬ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ»(№4, 2013); В)РОЗРОБКА УРОКУ НА ТЕМУ «ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА У США» (№7-8, 2013).


Slide 20

Учитель – керівник і організатор пізнавальної діяльності учнів Навчає; формує світогляд; сприяє розвитку у дітей пам’яті, уваги, мислення; формує вольові якості, дбає про поглиблення і зміцнення знань, про розвиток творчих здібностей; спрямовує роботу учнів; розробляє методику організації кожного виду самостійної роботи, добирає матеріал для неї; планує індивідуальну допомогу окремим учням. Обов’язкове для кожного вчителя правило: «не роби за учнів того, що вони можуть зробити самі».


Slide 21

САМОСТІЙНІ РОБОТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ,ФІЛЬМІВ; СТВОРЕННЯ PABLISHER-ПУБЛІКАЦІЙ; ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ДПЯ ПІДГОТОВКИ РЕФЕРАТІВ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ;


×

HTML:

Ссылка: