Рекомендації для класних керівників-початківців


The Presentation inside:

Slide 0

Рекомендації для класних керівників-початківців


Slide 1

Завести журнал планування і обліку роботи з класом на весь період навчання.


Slide 2

Класний керівник повинен добре вивчити кожного учня свого класу, його позитивні і негативні сторони, склад сім'ї, матеріальне становище, тощо.


Slide 3

Дуже уважно потрібно підходити до вибору старости та активу класу, які повинні бути першими помічниками в роботі класного керівника.


Slide 4

В своїй роботі класний керівник повинен планувати такі заходи, які б сприяли згуртуванню класу: конкурси, екскурсії, змагання, туристичні походи, огляди художньо ї самодіяльності та ін.


Slide 5

В багатьох учнів є певні здібності до спорту, художньої самодіяльності, до літератури чи мистецтва, організаторські здібності та ін. Класний керівник повинен сприяти дальшому розвитку цих здібностей.


Slide 6

В багатьох учнів є певні здібності до спорту, художньої самодіяльності, до літератури чи мистецтва, організаторські здібності та ін. Класний керівник повинен сприяти дальшому розвитку цих здібностей.


Slide 7

Класний керівник повинен підтримувати тісні зв'язки з батьками.


Slide 8

Не рідше одного разу в семестр класний керівник проводить батьківські збори, на яких інформує батьків про стан успішності і дисципліни в класі, про труднощі і проблеми, які виникають в окремих учнів, а також відзначає кращих учнів.


Slide 9

Не рідше одного разу в семестр класний керівник проводить батьківські збори, на яких інформує батьків про стан успішності і дисципліни в класі, про труднощі і проблеми, які виникають в окремих учнів, а також відзначає кращих учнів.


Slide 10

Класний керівник відповідно до плану проводить класні збори, на яких учні обговорюють широкий спектр питань, які їх хвилюють. Доцільно, щоб учні висловили усно чи в письмовій формі свої претензії до вчителів, до адміністрації, до якості проведення уроків і т. ін.


Slide 11

Якщо учень попадає в скрутне становище, то класний керівник допомагає йому вирішити ці складні питання. При потребі класний керівник сповіщає батьків.


Slide 12

В своїх планах класні керівники обов'язково включають питання патріотичного виховання, екологічного, правового виховання та питання культури і поведінки учнів.


×

HTML:

Ссылка: