Тема: Розвиток міст і сіл. Торгівля в серед. – ІІ пол. ХІХ ст.


The Presentation inside:

Slide 0

Тема: Розвиток міст і сіл. Торгівля в серед. – ІІ пол. ХІХ ст.


Slide 1

Юзівка, локомотивний завод


Slide 2

Юзівка


Slide 3


Slide 4

Панорама центральної частини  Юзівки


Slide 5

Квартири службовців заводу Новоросійського товариства (НРТ)


Slide 6

Панорама Юзівки


Slide 7


Slide 8


Slide 9

Смоляніновська проходка Новоросійського товариства (НРТ)


Slide 10


Slide 11

Комерційне училище


Slide 12

Жіноча гімназія Ромма


Slide 13

Відділення державного банку


Slide 14


Slide 15

Преображенська церква


Slide 16

Поштова-телеграфна контора


Slide 17

Зустріч Єкатеринославського Генерал-губернатора


Slide 18

Заводська шахта


Slide 19

Наприкінці XIX століття географія промислових центрів поширюється на південно-східні райони. Центрами металургійної промисловості стали Донбас і Придніпров'я, машинобудівної і металообробної — Харків, Донбас, Придніпров'я, Київ, Херсон, Одеса, цукрової — Правобережна і частково Лівобережна (місто Карлівка, Лохвиця на Полтавщині) Україна


Slide 20

Міста українських земель, це — до деякої міри давні адміністративно-торговельні осередки, а то знову — недавно повсталі осередки великої промисловості й торгівлі. На відсоток міської людності має вплив індустріалізація й торгівля.


Slide 21

Ярмарок в Києві


Slide 22

ЦУКРОВАРІННЯ


Slide 23

Центром цукроваріння та бурякосіяння традиційно вважалося правобережжя. Цукрове виробництво в Україні виникає у 20-ті рр. ХІХ ст. Лідерами цукроваріння були відомі магнати правобережжя – Сангушки, Потоцькі, Браницькі, Бобринські. Перші цукроварні в Правобережній Україні виникли у 1824 р. Ініціаторами нової галузі виступили польські магнати. Граф Потоцький збудував цукроварню в містечку Орловець Черкаського повіту, князь Понятовський – у с.Трощина Канівського повіту.


Slide 24

Справжній переворот у цукровій промисловості України пов’язаний з діяльністю Ташлицького заводу «Торговий дім Яхненків і Симиренка», колишніх кріпаків


Slide 25

Фірма Яхненків- Симиренка стала фундатором промислового виробництва цукру в Росії та основним постачальником цукрової продукції не лише у своїй країні, але й у країни Західної Європи.


Slide 26

Закордонна техніка, устаткування для процесів цукроваріння було дуже дорогим і щоб заощадити кошти, керівники підприємства вирішили збудувати свій машинобудівний завод, щоб не залежати від постачань устаткування з Франції. Для вивчення нових досягнень у галузі харчового машинобудування фірма відрядила Платона Симиренка до заводів Парижа та Брюсселя.


Slide 27

Цукрова лихоманка" в Україні 1840-х рр. Важливим результатом діяльності підприємства Яхненків-Симиренків стало створення конкурентного середовища в галузі цукроваріння, що призвело до технічного переоснащення цукрової промисловості в Україні. Цукроварні підприємливих купців слугували взірцем для реконструкції цукровиробництва в краї.


Slide 28

На початку 60-х рр. цукрова промисловість в Україні внаслідок зниження сільськогосподарського виробництва та фінансової кризи зазнала спаду. Основною причиною занепаду фірми Яхненків-Симиренків стала надмірна гонитва за розширенням підприємства, будівництвом нових заводів. Резервного капіталу фірма не мала тому, що всі кошти вкладалися у розширення виробництва, будівництво нових заводів.


Slide 29

Однією з причин занепаду кампанії Яхненків-Симиренків був відхід від справ засновників підприємства. В 1863 р. від туберкульозу помер Платон Симиренко, який був душею і серцем фірми, в 1868 р. померли Терентій та Степан Яхненки


Slide 30

Представниками нової генерації українських підприємців недворянського походження були Терещенки, великі землевласники і промисловці (колишні кріпаки). На Слобожанщині найбільш відомими і впливовими між цукропромисловців були українські підприємці нового типу – Харитоненки.


Slide 31

В 80-ті рр. цукрорафінадні заводи належали: Терещенкам – 9 Харитоненкам – 6 Бобринському – 6 Потоцькому – 7 Браницькому – 7 Бродському – 9 Хрякову – 5 Фішману – 4


Slide 32

У 1887 р. за підтримки уряду був створений перший в Україні цукровий синдикат, який об’єднав 171 завод


×

HTML:

Ссылка: