Григір Тютюнник. Цікавий епізод з дитинства письменника. “Климко”. Робота з текстом повісті


The Presentation inside:

Slide 0

Григір Тютюнник. Цікавий епізод з дитинства письменника. “Климко”. Робота з текстом повісті


Slide 1

Григір Михайлович Тютюнник народився 5 грудня 1931 р. в селі Шилівці на Полтавщині в селянській родині


Slide 2

Тютюнник закінчив п'ятий клас сільської школи і вступив до ремісничого училища; працював на заводі імені Малишева у Харкові, в колгоспі, на будівництві Миронівської ДРЕС, на відбудові шахт у Донбасі.


Slide 3

Навчався 1947 року в училищі. Там отримував 650 грам хліба, що допомогло вижити.


Slide 4

В 1963—1964 pp. працює в редакції газети «Літературна Україна», публікує в ній кілька нарисів на різні теми та перші оповідання: «Дивак», «Рожевий морок», «Кленовий пагін», «Сито, сито…».


Slide 5

Після служби у Військово-Морському Флоті (у Владивостоку), де вчився у вечірній школі, вперше пробує писати (російською мовою).


Slide 6

Григорій і Григір. У 1938 році Григорій вступив до Харківського університету


Slide 7

Після закінчення Харківського університету (1962) Гр. Тютюнник учителював у вечірній школі на Донбасі.


Slide 8

За книги «Климко» (1976) і «Вогник далеко в степу» (1979) Григорові Тютюннику присуджено республіканську літературну премію ім. Лесі Українки 1980


Slide 9


Slide 10


Slide 11


Slide 12

 Григір Тютюнник (справа) із Володимиром Білоусом.


Slide 13

 Григір Тютюнник - у першому ряду ліворуч. Фото публікується вперше


Slide 14

Григір Тютюнник із дружиною Людмилою та синами


Slide 15

1966 p. вийшла перша його книжка «Зав'язь», яка стала однією з тих книжок, які засвідчили новий злет української прози і зробили популярним ім'я Гр. Тютюнника, воднораз вирізнивши його серед творчої молоді.


Slide 16

На початку 1970-х років Гр. Тютюнник працював у видавництві «Веселка». Серед його продукції — настільна книга-календар для дітей «Дванадцять місяців» (1974),


Slide 17

В.Дрозд, Григір Тютюнник, В.Шевчук і Б.Олійник у саду кіностудії ім. О.Довженка


Slide 18

Тютюнник перекладав українською мовою твори В. Шукшина: 1978 р. у видавництві «Молодь» вийшла збірка оповідань та кіноповістей «Калина червона»; він перекладав і твори М. Горького («Серце Данко»), І. Соколова-Микитова («Рік у лісі») та ін.


Slide 19

6 березня 1980 р. Григір Тютюнник покінчив життя самогубством. 1989 р. його творчість була посмертно відзначена Державною премією ім. Т. Г. Шевченка.


Slide 20

Надгробный памятник Г. М. Тютюннику на Байковом кладбище в Киеве


Slide 21

Мемориальная доска на доме на Андреевском спуске, где в 1963—1967 годах жил писатель


Slide 22


Slide 23

Мова персонажів (монологи, діалоги) — розкриває характер і допомагає зрозуміти ставлення автора (увагу слід звернути не тільки на те, що персонажі говорять, а й на те, як вони це роблять). Художня деталь (від фр. detasl) — така виразна подробиця або штрих, яка особливо збуджує думку, часто викликає в уяві цілу картину, робить зображення дуже відчутним і яскравим. Художня деталь може відображати подробиці обставин, зовнішності, пейзажу, портрета і взагалі бути домінантою цілого твору.


Slide 24

Три повісті — «Облога», «Климко», «Вогник далеко в степу» - побудовані на автобіографічному матеріалі. Вони продовжують одна одну, відтворюючи певні часові періоди в житті українського народу — початок війни, роки фашистської окупації, повоєнні часи — і водночас розкривають етапи формування цілого покоління, дитинство якого припало на війну, а змужніння - на нелегку відбудову. Отож, це не тільки автобіографічна трилогія (так з повним правом її можна назвати), а високохудожня історико-психологічна хроніка певного періоду нашого життя.


Slide 25

У 70-х рр.. побачила світ повість «Климко». За книгу «Климко» у лю­тому 1980р. Г. Тютюннику присуджено премію імені Лесі Українки.


Slide 26

Тема: зображення тяжких поневірянь Климка у часи фашистської окупації рідного краю. Ідея: прокляття війни, уславлення доброти, милосердя, чуйності, щирості. Основна думка: маленькі громадяни нашої країни — діти війни — ви­являли таке милосердя, яке й дорослим інколи було не до снаги.


Slide 27

Жанр: повість автобіографічної трилогії. Особливості твору. У повісті влучно переплітається дійсне життя Климка з минулим. Це дозволяє читачеві більше дізнатися про життя хлопця, про його радості і страждання, зрозуміти його характер, поведінку, вчинки.


Slide 28

Проблематика добро і зло; відповідальність за доручену справу; патріотизм; милосердя і жорстокість.


×

HTML:

Ссылка: