Саба?ты? та?ырыбы:


The Presentation inside:

Slide 0

Рационал сандарды ?осуды ?айталау?а арнал?ан жатты?улар. Саба?ты? та?ырыбы:


Slide 1

Білімділік: о?ушыларды? рационал сандарды ?осуды ?йрету, ж?ніндегі білімдерін тияна?тау, толы?тыру ж?не ба?алау. Дамытушылы?: о?ушыларды? ой-?рісін ке?ейту, ойлау ?абілеттерін дамыту. Т?рбиелілік: о?ушыларды ??ыптылы??а, ынтыма?тасты??а,жауапкершілікке, е?бек ете білуге т?рбиелеу. Саба?ты? ма?саты:


Slide 2


Slide 3

?І «Жауабы кімде?» ойынын ойнаймыз. 1. Сана? басынан санды кескіндейтін н?ктеге дейін ?ашы?ты? ____ (санны? модулі) деп аталады. 2. Кез келген теріс сан н?лден _____ (кіші). 3. Екі теріс санны? ?айсысыны? модулі ?лкен болса, сол сан _____ (кіші). 4. -25 пен -18-ді? ?осындысыны? модулі неге те?? (-43) 5. -4 · (-8,5) к?бейтіндісін есепте. (34) 6. -0,25х=5 те?деуін шеш. (х=-20) 7. -4·38,7 · (-2,5) тиімді т?сілмен есепте. (387) 8. -8+х+(-22) ?рнегін ы?щамда.(-30+х) (интерактивті та?тада жауаптарды жылжыту ар?ылы тексеріледі)


Slide 4

Денгейлік тапсырмалар


Slide 5

№ 472 (4) №473 (4,5,6) №474 (4) ?йге тапсырма


×

HTML:

Ссылка: