Проект як освітня технологіяЯк готувати соціальний просвітницький проектwww.novadoba.org.ua


The Presentation inside:

Slide 0

Проект як освітня технологія Як готувати соціальний просвітницький проект www.novadoba.org.ua


Slide 1

Що таке ПРОЕКТ? Проект - це вмотивована (на основі особистого інтересу), цілеспрямована (щодо певної мети чи проблеми) добровільна, активна, творча та дослідницька діяльність людини.


Slide 2

Класифікація проектів Дослідницькі Пошукові Інформаційні Просвітницькі Соціальні Творчі Ігрові Практично-орієнтовані Кооперативні Змагальні Конкурсні Індивідуальні (особистісні) Колективні (парні, групові) За термінами: - короткотермінові - середньої тривалості - довготривалі


Slide 3

Характерні риси проекту: має мету реальний обмежений у часі і просторі реалізується командою або індивідуально повинен піддаватися оцінюванню реалізується поетапно Проект має бути SMART: S – specific (конкретний) M – measurable (вимірюваний) A – achievable (можливий для досягнення) R – realistic (реалістичний за ресурсами) T – timely (визначений в часі. своєчасний)


Slide 4

І етап Підготовчий Визначення важливих проблем місцевості та життя громади Вибір проблеми школярами Узгодження питання про проектну діяльність діяльності учнів у проекті з адміністрацією навчального закладу, колегами Визначення мети та очікуваних результатів діяльності учнів у проекті Мотиваційна діяльність Планування роботи Інформування учнів про проект Створення ініціативної групи


Slide 5

ІІ етап Дослідження проблеми Збір інформації, яка характеризує проблему, доводить її актуальність Визначення джерел інформації. Розподіл обов'язків по збору та опрацювання інформації Поради учням щодо користування окремими джерелами інформації Навчання брати інтерв'ю, складати анкети, працювати з джерелами, робити фото… Діяльність по збору інформації


Slide 6

ІІІ етап Вибір шляху розв'язання проблеми Систематизація та аналіз отриманого матеріалу Вироблення орієнтовного плану дій Інформування громадськості Визначення джерел інформації (ЗМІ, Інтернет, опитування, анкетування, звернення до спеціалістів, органів влади тощо) Систематизація зібраного матеріалу


Slide 7

ІV етап Наші дії. Вирішення проблеми Визначення шляхів вирішення проблеми (власна участь або ініціювання) Планування власної діяльності Визначення напрямків ініціювання Фандрейзингова діяльності Утворення творчих груп і розподіл доручень


Slide 8

V етап Реалізація проекту Проведення акцій, фестивалів, концертів, ярмарок, доброчинних акцій, толок тощо Звернення до місцевих органів влади, комерційних структур, громадських організацій, церкви тощо Організація і проведення піар-кампанії (оголошення , інформація у ЗМІ, листівки…)


Slide 9

VІ етап Підготовка та презентація проекту Відбір інформації для презентаційних стендів та її оформлення Створення портфоліо проекту Підготовка екскурсоводів Інформування про презентацію Розробка сценарію заходу Визначення місця презентації та учасників Запрошення гостей


Slide 10

VІІ етап Оцінювання успішності проекту Які знання отримали учні? Чого і як навчились? Яких умінь і навиків набули? Які були недоліки? Що вдалось найкраще?


Slide 11

У ході проектної діяльності школярі навчаються: Брати активну участь у житті класу чи школи Планувати свою роботу Використовувати різноманітні джерела інформації Аналізувати та порівнювати факти Аргументувати власні судження, відстоювати власну точку зору Приймати рішення та брати відповідальності за роботу Розподіляти обов'язки, взаємодіяти в команді Представляти результати Здійснювати критичний аналіз досягнень Оцінювати свою діяльність та діяльність інших Навчатися, розвиватися і отримувати задоволення від своєї діяльності


Slide 12

Відносини “учитель – учень” у проектній діяльності Учень визначає мету діяльності – учитель допомагає йому в цьому Учень відкриває нові знання – учитель рекомендує джерела знань Учень експериментує – учитель розкриває можливі форми і методи експерименту, допомагає організувати пізнавально-трудову діяльність Учень обирає – учитель сприяє прогнозуванню результату вибору Учень активний – учитель створює умови для розвитку активності Учень – суб'єкт навчання, учитель – партнер Учень відповідає за результати своєї діяльності – учитель допомагає оцінити отримані результати і виявити способи вдосконалення діяльності


Slide 13

Критерії оцінювання проекту значущість і актуальність проблеми коректність методів дослідження й обробки даних активність кожного учасника колективний характер рішень характер спілкування, взаємодопомоги залучення знань з інших предметів уміння аргументувати свої висновки естетика оформлення результатів уміння відповідати на запитання опонентів лаконічність і аргументованість кожного висновку


Slide 14

Самооцінка Чого я навчився? Яких умінь і навичок я набув, працюючи над цим проектом? Що сприяло роботі над проектом? Що заважало роботі над проектом? У чому полягають переваги роботи у команді? У чому полягають недоліки групової роботи? Що я зробив добре? Якби вам довелося починати новий проект, що ви зробили б інакше?


×

HTML:

Ссылка: