Метод проектів у вивченні іноземної мови в контексті розвитку креативної особистості


Презентация изнутри:

Слайд 0

Метод проектів у вивченні іноземної мови в контексті розвитку креативної особистості Індивідуальний проект вчителя іноземної мови Чехлатої Н.М.


Слайд 1

The motto of our presentation is: “ Learn English and you’ll be lucky!”


Слайд 2

Суть проекту Створення учнями індивідуальних проектів та їх захист Підготовка здібних учнів до II туру олімпіади з англійської мови


Слайд 3

Мета проекту Підвищити інтерес учнів до вивчення англійської мови Розвивати комунікативну та лінгвокраїнознавчу компетенцію учнів Формувати критичне мислення учнів Розвивати творчий потенціал


Слайд 4

Інструментарій проекту Інтернет ресурси Підручники, посібники та словники Мультимедійний комплекс


Слайд 5

Механізм реалізації Організація самостійної діяльності учнів на уроках та в позаурочний час Висунення та обґрунтування учнями гіпотез та власних думок на задану тему Проведення індивідуальних занять-консультацій зі здібними та обдарованими дітьми


Слайд 6

Очікувані результати Вміння самостійно конструювати свої думки, вести дискусію відповідно до теми та орієнтуватися в інформаційному просторі Високий рівень самостійної роботи учня Призові місця в II етапі олімпіади з англійської мови


Слайд 7

Можливі труднощі Низький інтелектуальний рівень учнів та недостатня мотивація вивчення англійської мови Відсутність достатньої матеріально - технічної бази Дидактична перевантаженість учнів


Слайд 8

Етапи впровадження проекту 1-й етап -теоретична розробка та оформлення проекту 2-й етап –організація роботи 3-й етап – практичне втілення проекту 4-й етап – аналіз та коригування проекту 5-й етап – підсумки та результати втілення проекту


Слайд 9


×

HTML:

Ссылка: