Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури 2014 року


The Presentation inside:

Slide 0

Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури 2014 року


Slide 1

Характеристика тесту 2014 року І сесія – 5 червня; ІІ сесія – 6 червня


Slide 2

Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, додаток № 1 до наказу № 791 від 14.07.2011). Матеріал програми ЗНО розподілено за такими розділами: Фонетика. Графіка, Лексикологія. Фразеологія, Будова слова. Словотвір, Морфологія, Синтаксис, Стилістика, Орфоепія, Орфографія, Розвиток мовлення. Усна народна творчість, Давня українська література, Література кінця ХVІІІ - початку ХХ століття, Література ХХ століття, Твори українських письменників-емігрантів, Сучасний літературний процес.


Slide 3

Структура тесту з української мови і літератури Частина 1 – тестові завдання з української мови закритої форми: завдання з вибором однієї правильної відповіді; завдання на встановлення відповідності; завдання на інтерпретацію прочитаного тексту. Усього 36 завдань. Частина 2 – тестові завдання закритої форми з української літератури: завдання з вибором однієї правильної відповіді; завдання на встановлення відповідності. Усього 24 завдання. Частина 3 – завдання відкритої форми (створення власного висловлення).


Slide 4

Форми тестових завдань Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-23, 29-36, 37-56). До кожного із завдань подано чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А. Оцінюється: в 1 бал, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь; або вказано більше однієї відповіді; або відповіді не надано.


Slide 5

Форми тестових завдань Завдання на встановлення відповідності (№ 24-28, 57-60). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 тестові бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.


Slide 6

Форми тестових завдань Завдання з розгорнутою відповіддю (№ 61). Завдання цієї форми передбачає створення власного аргументованого висловлення на дискусійну тему (бланк відповідей Б). Прочитайте наведений текст. Наше життя стає дедалі стрімкішим і розмаїтішим. Деякі люди з різних міркувань залишають свою країну й виїжджають за кордон. Ставлення до еміграції в нашому суспільстві не є одностайним. Одні вважають її зрадою своєї Батьківщини, інші ж – виправданим кроком. Викладіть Ваш погляд на цю проблему.


Slide 7

Форми тестових завдань Оцінюється від 0 до 20 тестових балів за критеріями змісту та мовленнєвого оформлення: Зміст 1. Теза: 0, 1, або 2 тестові бали. 2. Аргументи: 0, 1, або 2 тестові бали. 3а. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1, або 2 тестові бали. 3б. Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя: 0, 1, або 2 тестові бали. 4. Логічність, послідовність: 0, 1, або 2 тестові бали. 5. Висновок: 0, 1, або 2 тестові бали. Мовленнєве оформлення 6а. Орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 тестові бали 6б. Лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 тестові бали.


Slide 8


Slide 9


Slide 10


Slide 11

Контактна інформація Адреса: 65114, м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 26. Телефони: (048) 784-69-95; (048) 784-89-36. Факс: (048) 784-89-32. E-mail: [email protected] Веб-сайти: www.test-center.od.ua www.testportal.gov.ua


×

HTML:

Ссылка: