СКО Мамлют ауданы ,Краснознаменное орта мектебіні? ?аза? тілі мен ?дебиеті п?ніні? м??алімі Исаева Алия Жардлхановна Кеуде бір жерді жол ?ылсам, Ш?ле? бір жерді к?л ?ылсам, ??рап жанды к?п жиып, ?з алдына ел ?ылсам! А?тамберді жырау


The Presentation inside:

Slide 0

СКО Мамлют ауданы ,Краснознаменное орта мектебіні? ?аза? тілі мен ?дебиеті п?ніні? м??алімі Исаева Алия Жардлхановна Кеуде бір жерді жол ?ылсам, Ш?ле? бір жерді к?л ?ылсам, ??рап жанды к?п жиып, ?з алдына ел ?ылсам! А?тамберді жырау


Slide 1

Саба?ты? та?ырыбы:А?тамберді жырау”К?лдір, к?лдір кісінетіп” Саба?ты? ма?саты: А?тамберді жырауды?-?мір жолы мен е?бектеріне то?тала отырып шы?армаларыны? идеялы? мазм?нын ашу,талдау.” К?лдір,к?лдір кісінетіп” ?ле?іні? мазм?нын ашу талдау.А?тамберді а?ын туралы білімдерін толы?тыру. ?й тапсырмасы: 1.Доспамбет жырауды? тарихи т?л?а екенін ?андай мысалдар мен д?лелдей аласы?дар? 2.Жырау тол?ауларында?ы тол?аныстарын ата?дар. 3.Жырларда кездесетін те?еулерді теріп жазы?дар. 4.Жырау неге ?кінбейді? 5.Доспамбет шы?армаларында ?тпелі ?мір туралы не айтылады?


Slide 2


Slide 3


Slide 4


Slide 5

К?лдір к?лдір кісінетіп, К?ре?ді мінер ме екеміз?! К?деріден бау та?ып, ?ам?апты киер ме екеміз?! ?зенге бие байлатып, Т?скейге орда орнатып, Т?рткілдеп оша? ?аздырып, Т?бел бие сой?ызып, Т?менде биді? ке?есін Біз де бір ??рар ма екеміз?! ??латы тау?а ?ол салып, Сада?ты? о?ын мол салып, Бетпа?ты? е? бір ш?лінен Т?телеп ж?ріп жол салып, ?олды бір бастар ма екеміз?! Майданда дабыл ?а?тырып, Ерлерді? жолын аштырып, Атасы бас?а ?алма?ты Т?йедегі наршасын, ?лпештеген ханшасын Ат артына мінгізіп


Slide 6

Тегін бір олжа ?ылар ма екеміз?! Кеуде бір жерді жол ?ылсам, Ш?ле? бір жерді к?л ?ылсам, ??рап жанды к?п жиып, ?з алдына ел ?ылсам! Ас?ар бір тауды жайласам, Желілеп бие байласам, К?нде жиын, к?нде той, ?ыз-бозбала ойнатсам, Тентегін т?зеп бай?а деп, Ішінен биді сайлатсам, ??лым бір ?лдай киінсе, К?ркемін к?рген с?йінсе, Атымтай Жомарт секілді Ата?ым ж?рт?а білінсе! ?зім бір б?лек жайласам, Жігіттен н?кер сайласам, Ойпа? жерге он отау. ?ыра? жерге ?ыры? шатыр тігіп, ?она?ымды жай?асам! А?тамбердіні?  «К?лдір-к?лдір кісінетіп» тол?ауын талдау


Slide 7

«С?здерді та?дау » ойыны ар?ылы а?ын ?мірін зерттеу


Slide 8


Slide 9

1.А?тамберді тол?аулары 2.А?тамберді тол?ауларында?ы басты идеясы 3.Жырау сипаттайтын заман суреттері


Slide 10

?й тапсырмасы: 1.А?тамберді туралы кімдер жазды? 2.Кімдерді? шы?армашылы?ында бар? 3.”К?лдір-к?лдір кісінетіп” ?ле?ін жаттау


×

HTML:

Ссылка: