Закон України


The Presentation inside:

Slide 0

Закон України “Про захист прав споживачів”


Slide 1

Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів ( робіт, послуг) та виробниками, виконавцями, продавцями в умовах різних форм власності, встановлює права споживачів і визначає механізм реалізації державного захисту їх прав. Для чого він потрібен?


Slide 2

Стаття 1. Законодавство України про захист прав споживачів. – складається із цього Закону та інших актів законодавства, які видаються у відповідності до нього Стаття 2. Міжнародні договори Розділ І Загальні положення.


Slide 3

Стаття 3. Права споживачів. Стаття 4. Державний захист прав споживачів Стаття 5. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в сфері захисту прав споживачів та його територіальних органів Розділ ІІ Права споживачів та їх захист.


Slide 4

Стаття 6. Повноваження інших органів виконавчої влади по захисту прав споживачів. Стаття 7. Обовязки та відповідальність посадових осіб органів виконавчої влади, що здійснюють захист прав споживачів. Стаття 8. Розгляд скарг на рішення органів виконавчої влади, що здійснюють захист прав споживачів, їх посадових осіб, а також на дії таких осіб.


Slide 5

Стаття 9. Відносини органів виконавчої влади, що здійснюють захист прав споживачів, з правоохоронними органами. Стаття 10. Правовий захист посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в сфері захисту прав споживачів та його територіальних органів. Стаття 10 .1 Повноваження органів місцевого самоврядування по захисту прав споживачів


Slide 6

Стаття 11. Гарантійний рівень споживання. Стаття 12. Право споживача на належну якість товару (робіт, послуг) Стаття 13. Гарантійні зобовязання. Стаття 14. Право споживача у випадку придбання ним товару неналежної якості. Стаття 15. Права споживача у випадку порушення виконавцем умов договору про виконання робіт і надання послуг.


Slide 7

Стаття 16. Право споживача на безпечність товарів (робіт, послуг) Стаття 17. Майнова відповідальність за шкоду, спричинену товарами (роботами, послугами) неналежної якості. Стаття 18. Право споживача на інформацію про товари (роботи, послуги) Стаття 19. Права споживача в сфері торгівельного та інших видів обслуговування.


Slide 8

Стаття 20. Право споживача на обмін товару належної якості. Стаття 21. Недійсність умов договорів, що обмежують права споживачів. Стаття 22. Правила торгівельного, побутового та інших видів обслуговування. Стаття 23. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів Стаття 24. Судовий захист прав споживачів.


Slide 9

Стаття 25. Громадські організації споживачів (об`єднання споживачів ) Стаття 26. Права громадських організацій споживачів (об`єднання споживачів) Розділ ІІІ Громадські організації споживачів (об`єднання споживачів )


Slide 10


Slide 11


×

HTML:

Ссылка: