Біблія (фрагменти). Легенди, притчі.


Презентация изнутри:

Слайд 0

Біблія (фрагменти). Легенди, притчі.


Слайд 1

Мета: допомогти учням з’ясувати ідейно-художні особливості та значення біблійних легенд, притч; розвивати навички виразного читання, аналізу релігійно-філософських творів, висловлення власних міркувань; виховувати повагу до загальнолюдських цінностей, прагнення жити відповідно до них;


Слайд 2

Біблія, або Святе Письмо, складається зі Старого і Нового заповітів та збірки літературних пам’яток (Книга Буття, Книга Псалмів, Пісня пісень) – усього 50 окремих книг. Це один із найдавніших творів світу, написання якого тривало з ХІІ ст. до н.е. до ІІ ст.. н.е.. За легендою, Святе Письмо започаткував Мойсей, а закінчили його Христові апостоли (учні).


Слайд 3

У Старому Заповіті вміщені легенди про створення світу, перших людей, потоп на землі, Вавилонську вежу, Мойсея. У Новому Заповіті докладно йдеться про життя Ісуса Христа, його вчення, вчинені ним чудеса, його мученицьку смерть, воскресіння та вічне життя. Картину страшного суду подає остання книга Святого Письма – «Апокаліпсіс».


Слайд 4

Біблійні книги Псалтир (молитви), Євангелії (про Ісуса Христа). Євангелій було чотири – від святих апостолів Матвія, Марка, Луки, Іоанна. Апостол (про його учнів).


Слайд 5

Виразне читання біблійних легенд. (про створення світу, перших людей, потоп на землі, Мойсея). Що нового відкрилося для вас при прочитанні біблійних легенд? Що вас вразило, здивувало? Яке, на ваш погляд, ключове слово в біблійній легенді про створення світу? Які твори перекладної літератури, побудовані на легенді про створення світу, тлумачать та роз’яснюють її? Які гріхи людей засуджуються у біблійних легендах? Знайдіть у прочитаних текстах і випишіть вирази, які б ви віднесли до крилатих, афоризмів.


Слайд 6

Притчі «Можна прочитати весь Старий Заповіт від палітурки до палітурки і не знайти там жодної формальної дефініції; предмет з’ясовується не через визначення, а через уподібнення за принципом притчі». Т. Бовсунівська


Слайд 7

Літературний словник Притча – повчальне алегоричне оповідання про людське життя з яскраво висловленою мораллю. Сюжет у притчі наявний, але він цілком підкорений моралізуючій частині твору, часто служить розгорнутою алегорією. Для притчі характерна можливість різнотлумачення та різноманітного застосування. Зв'язок притчі з епохою й конкретними людьми лише опосередкований.


Слайд 8

Виразне читання Яке враження справила на вас притча? Чи згодні ви з її мораллю? Свою думку обґрунтуйте. З яких двох виразних частин складається притча? З якими моральними настановами сучасності можна співвіднести мораль цієї притчі? «Притча про блудного сина» «Притча про сіяча»


Слайд 9

Виразне читання десяти Божих заповідей. Які із заповідей ви віднесли б (за призначенням) віруючим, а які – всім людям? Які із заповідей ви вважаєте суто необхідними для людського суспільства, найважливішими? Чому саме? Чи дотримуються цих заповідей у вашій родині, чи говорять вам про них ваші дідусі, бабусі?


Слайд 10

Інтерактивна вправа «Гронування» Визначте риси християнської моралі.


Слайд 11

Інтерактивна вправа «Мікрофон» Продовжіть речення: «Я вважаю, що Біблія - …» «Мені здається, я по-новому…» «Кожна освічена людина повинна…» «Моральні цінності, закладені в Біблії…»


Слайд 12

Домашнє завдання Вміти розповідати про Біблію, виразно читати, переказувати біблійні легенди та притчі; вивчити напам’ять молитву «Отче наш» та десять заповідей; підготувати повідомлення про інші біблійні легенди та притчі.


Слайд 13


×

HTML:

Ссылка: