Виникнення книгодрукування в Україні


The Presentation inside:

Slide 0

Виникнення книгодрукування в Україні


Slide 1

„Україна постійно кохалася в друкарстві, ніколи не лякалася книжки і боронила волю свого друку”. Видатний український вчений Івана Огієнко


Slide 2

Сьогоднішній урок ми присвятимо історії слав’янського друкарства.


Slide 3

„Це питання для нас має велике значення, бо воно підкреслює стан нашої давньої культури.


Slide 4

Стан слав’янського давнього друкарства дав тоді змогу не тільки займати почесне місце серед цілого європейського народу, але й дорівнюватись технікою своїх видань культурним народам світу”


Slide 5

Отже, відкриваємо засідання редакційної колегії.


Slide 6

Всім нам відомо ім'я першодрукаря Івана Федорова, але ще до нього були спроби друкування слав’янською.


Slide 7

Перші рубрики газети будуть присвячені саме цим історичним подіям.


Slide 8

Доля судила, щоб найперші книжки, надруковані кирилицею, були слов'янстською.


Slide 9

Перший друкар слав’янських книжок був німець - Швайпольт Фіоль, (ім'я Швайпольт - онімеччине слов'янське ім'я - Святополк), деякий час жив у Кракові, де в той час проживало багато слов’ян, в них Фіоль навчився слав’янської мови.


Slide 10

Швайпольт Фіоль (Святополк Фіола ? ) Народився бл. 1460 Нойштадт, Франконія Помер1525/1526 Громадянство Польща Національність німець (за деякими припущеннями - русин) Проживання Краків, Левоч (тоді Угорщина, нині Словаччина), Відомий підприємець, друкар другої половини 15 ст. Діяльність підприємець, друкар другої половини 15 століття


Slide 11

Головним ремеслом Фіоля було гафтярство - вишивання шовком або по шовку.


Slide 12

Від природи Фіоль був людиною надзвичайно здібною, буваючи в Німеччині, приглядався різних технічних праць, певне там навчився нового тоді друкарського ремесла.


Slide 13

Десь 1489 р. Фіоль почав друкувати перші українські книжки. Знайшов і майстра, що надзвичайно гарно виготовив потрібний шрифт.


Slide 14

Першими книжками, які видрукував Фіоль, були Октоїх та Часословець, обидві 1491 р.


Slide 15

Крім цього надрукував ще дві книги - Тріодь пісну та Тріодь цвітну, але вже без зазначення місця та часу друку. Всі ці книги церковно-богослужбові, є звістка, що була і п'ята книга - Псалтир, але самої книги до нашого часу не дійшло.


Slide 16

Мова цих видань має дуже багато відзнак живої української мови, в календарях багато імен святих - це, а також форма видань доказує, що книги друкувалися саме для українців.


Slide 17

Цього ж 1491 р. краківська духовна інквізиція арештовує Філя, книжки спалюють, після визволення Фіоль покидає Краків, відновити друкарню в нього вже не має матеріальних засобів.


Slide 18

На мою думку, стаття гідна, щоб ви її прочитали. Журналіст. Книгу професора І.Огієнка „Історія українського друкарства”


Slide 19

Ми не можемо обійти у нашій газеті і Франциску Скорину, першого „руського” друкаря. Історичний оглядач ознайомить нас зі своїм матеріалом про нього.


Slide 20

Історичний оглядач. Білорус „из славного града Полоцка”, Скорина народився десь коло 1490 р. в міщанській купецькій православній родині.


Slide 21

В краківському і Падуанському (Італія) університетах вивчав медицину і філософію, отримав ступінь доктора медицини. В 1512 р. вертається додому і приступає до культурної праці.


Slide 22

В той час дуже відчувався брак біблійних книг. І от Скорина надумав перекласти цілу Біблію на тодішню літературну „руську мову”, спільну тоді для українців і для білорусів.


Slide 23

І не тільки перекласти, але й видрукувати всі біблійні книжки. Добув Скорина потрібні рукописи і поїхав до Праги, де й заснував власну друкарню.


Slide 24

За 1517 - 1519 рр. видруковує 23 бібліійні книжки. Додав усіх старань, щоб видання його були найкращими із зовнішнього боку.


Slide 25

Книги Скорини друкарською технікою стояли дуже високо і його друк наслідували навіть в Германії.


Slide 26

Слава про видання Скорини голосно пішла по всьому слов'янському світові, але за якихось причин Скорина змушений був переїхати до Вільни (Вільнюс), де засновує привезену з Праги друкарню.


Slide 27

Та праця його обмежилась лише двома книгами: „Апостолом” та „Малою Подорожньою Книжецею”.


Slide 28

Праці Скорини мали велике поширення і скрізь викликали наслідування.


Slide 29

І коли після Скорини відновилося друкарство в інших містах, то скрізь на першодруках відчувався певний Скорини вплив.


Slide 30

Нам вдалося стисло дізнатися про життя і діяльність Скорини, з’ясувати великезначення його праці для всього українства.


Slide 31

Отже, настала черга оповідання про Івана Федорова.


Slide 32

У 1563 році цар Іван Грозний «повелів на кошти своєї царської казни улаштувати дім, де провадити друкарську справу». Тут 19 квітня 1563 року і розпочалося друкування «Апостола».


Slide 33

Побачила світ ця книга наступного року, 1 березня.


Slide 34

Крім неї, Іван Федоров разом з Петром Мстиславцем у Москві надрукували двома виданнями у 1565 році ще одну книгу - «Часовник».


Slide 35

Цей малоформатний збірник молитов у свій час служив навчальним посібником. Близько 1567 року друкарі покидають Москву і направляються у Литовське велике князівство.


Slide 36

У невеличкому містечку Заблудів у 1568 році московські друкарі під заступництвом гетьмана Г.А. Хоткевича створили друкарню.


Slide 37

Тут вони 1569 року видрукували своє останнє спільне видання - «Євангеліє учительне». І тут же в 1570 році Іван Федоров уже сам (Петро Мстиславець переїхав у Вільно) видав «Псалтир з Часословцем».


Slide 38

Ці книги відіграли величезну роль у культурному і політичному житті Білорусії XVI століття, вони стали надійною опорою у боротьбі за утвердження національної культури.


Slide 39

Незабаром меценат Івана Федорова - гетьман Г. Хоткевич - захворів і відійшов від своїх починань. Давши друкареві наділ землі, він звелів йому зайнятися землеробством.


Slide 40

Але не в цьому вбачав своє покликання великий просвітитель.


Slide 41

Впевнений у значимості свого покликання і розпочатої справи, Іван Федоров мріє про створення власної друкарні, незалежної ні від магнатів, ні від меценатів.


Slide 42

Із цією метою восени 1572 року він покидає Заблудів і направляється в Україну, у Львів.


Slide 43

Іван Федоров місцем організації своєї друкарні невипадково обрав Львів. У XV-XVI ст. він був великим торговельно-промисловим центром, важливим осередком культурного життя. На початку 1573 року друкарня була створена.


Slide 44

У лютому 1573 року Іван Федоров почав друкувати першу в Україні книгу - «Апостол». Побачила вона світ у лютому 1574 року. Її поява і започаткувала українську друковану книгу.


Slide 45

Із цього часу відраховується історія українського книгодрукування. Львівський «Апостол» був виданий за зразком московського.


Slide 46

У лютому 1573 року Іван Федоров почав друкувати першу в Україні книгу - «Апостол». Побачила вона світ у лютому 1574 року. її поява і започаткувала українську друковану книгу.


Slide 47

Із цього часу відраховується історія українського книгодрукування. Львівський «Апостол» був виданий за зразком московського.


Slide 48

Відрізняється він тільки дещо більшим обсягом і багатшим художнім оформленням.


Slide 49

Глибоко розуміючи значення освіти для народу, Іван Федоров того ж 1574 року видає у Львові «Буквар» - перший друкований підручник у східних слов'ян.


Slide 50

Це федоровське видання стало зразком для численних пізніших російських, українських і білоруських навчальних посібників.


Slide 51

Після абетки, складів і зразків відмінювання тут подавалися тексти для читання, серед яких, крім суто старослов'янських, були й українсько-білоруського походження.


Slide 52

Вивчивши «Буквар», школярі могли читати не лише старослов'янською, але й російською, українською та білоруською мовами. Адже у всіх цих братніх мовах вживалася та сама кирилична абетка.


Slide 53

На початку 1575 року Іван Федоров, залишивши Львів, переїхав на Волинь, у місто Острог, де в той час склався своєрідний культурно-освітній осередок.


Slide 54

Тут групувалися вчені і письменники-полемісти, виникла українська школа вищого рівня.


Slide 55

Друкарня, яку очолив Іван Федоров, була тісно зв'язана з Острозькою колегією, діяльністю літературно-наукового гуртка.


Slide 56

Тут першодрукар у співдружності з Острозькими філологами в 1578 році видав церковнослов'янською і грецькою мовами «Азбуку»,


Slide 57

а в 1580-1581 роках - призначену для домашнього читання «Книгу Нового завіту»,


Slide 58

первісток вітчизняної бібліографії - «Книжку» Тимофія Михайловича,


Slide 59

у вигляді аркуша «Хронологія» - вірш Андрія Римші, написаний тогочасною українською літературною мовою.


Slide 60

Таким чином, з друкарні Івана Федорова вийшло перше у нашій країні окреме видання поетичного твору.


Slide 61

Найбільшою і головною працею Івана Федорова в Острозі було друкування Біблії.


Slide 62

Острозька Біблія - монументальне видання, видрукуване форматом фоліо на 628 аркушах. Біблія стала справжнім шедевром друкарського мистецтва.


Slide 63

В орнаментальному оформленні останньої використано мотиви слав’янської рукописної книги, традиції художньої народної творчості.


Slide 64

Не випадково Острозька Біблія послужила взірцем поліграфічної майстерності для наступних поколінь друкарів


Slide 65

Незабаром після друку Біблії Іван Федоров повернувся до Львова.


Slide 66

У цей час він займався винахідництвом у галузі військової техніки, зокрема, створив дослідний зразок розбірної багатоствольної гармати.


Slide 67

Планував він і видання нових книжок. Але невблаганна смерть не дозволила здійснити ці задуми. 5 (15 за новим стилем) грудня 1583 року друкар помер.


Slide 68

На могилі першодрукаря (в Онуфріївському монастирі на Підзамчі) вірні друзі поклали надгробну плиту.


Slide 69

Навколо першодрукаревого герба було викар-бувано в камені слова: «Іван Федорович -- друкар москвитин, которий своїм тщанієм друкованіє занедбалоє обновил. Друкар книг, перед тим невиданих».


Slide 70

Але книгодрукування в Україні, засноване Іваном Федоровим, розповсюджувалось, міцніло, росло, служачи справі освіти і культури.


Slide 71

Книгодрукування в Україні, засноване Іваном Федоровим, розповсюджувалось, міцніло, росло, служачи справі освіти і культури.


Slide 72

Що ви сьогодні дізналися? Хто поклав початок українському книгодрукуванню? Як називається перша українська друкована книга? Коли побачив світ перший у східних слов'ян друкований підручник? Які книги видрукував Іван Федоров?


Slide 73

До нових зустрічей в шкільній бібліотеці !


×

HTML:

Ссылка: